Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Trä & Teknik 2020: Träindustrin samlas kring hållbarhet

Trä & Teknik 2020: Träindustrin samlas kring hållbarhet

Trä & Teknik är den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä.

Eventet hålls den 8–11 september 2020 på Svenska Mässan i Göteborg och i år läggs extra fokus på miljö och hållbarhet med koppling till de globala målen i Agenda 2030. Temat går under namnet ”Tillsammans för en hållbar framtid i trä”, totalt finns 230 utställare på plats.

Inför genomförandet av Trä & Teknik 2020 tecknades ett långsiktigt partneravtal med utvalda samarbetspartners från svensk träindustri där TMF är en självklar del tillsammans med Svenskt Trä, STTF och Sawtec. Partnerskapet syftar delvis till att gemensamt driva frågor inom agenda 2030 med utgångspunkt i trä, hållbar utveckling och ökad innovation.

– Just genom långsiktigheten kan vi gemensamt ta sikte på var vi vill att träindustrin ska befinna sig 2025.

Det kommer att avspeglas både i montrarna och på de olika scenerna. Med ett målmedvetet och fördjupat samarbete bidrar vi till att flytta fram positionerna för svensk träindustri, säger Martin Claeson, affärsansvarig på Trä & Teknik.

Plattformen för samarbetet blir Trä & Teknik där relevanta beslutfattare och aktörer förenas över branschgränser med ett gemensamt mål att öka kännedomen om materialets möjligheter och klimatfördelar. Inför och under mässan kommer forskningsresultat och innovativa lösningar presenteras i samarbete med RISE, som blir innovationspartner till Trä & Teknik 2020.

Årets seminarieprogram har fokus på framtid, miljö, nya innovativa material, hållbar formgivning och det senaste inom digitalisering och automatisering.

Mer om detta i Trä & Möbelforum #3 2020.

Produktionsdag under mässan

Som en del i partnersamarbetet arrangeras TMF:s temadag Digital Produktionsdag i samverkan med Trä & Teknik framöver; åren 2020, 2022 och 2024. Digital Produktionsdag 2020 genomförs den 10 september på mässan med tema hållbar produktion.

Trä & Teknik i siffror:

8 000 besökare – 230 utställare

Totalt finns cirka 230 utställare på plats som spänner över hela bredden – från råmaterial, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till byggnation i trä, utvinning av nya material och forskning. Ingen annan mötesplats samlar alla som utvecklar, driver och arbetar med trä på ett så omfattande sätt. Här har du möjlighet att nätverka med 8 000 kollegor, leverantörer, arkitekter och formgivare på plats.

3 mässhallar – 3 fokusområden

Trä & Teknik – med tre olika mässhallar – har tre olika fokusområden: Effektiv träproduktion, Bygga i trä och – det område som också är mest relevant för möbelindustrin – Framtid i trä. Området för framtid i trä lyfts främst på scenen Wood Fusion, här ligger fokus på framtidens interiör, snickeri, beslag och möbelindustri samt nya spännande material med trä som bas. Intresset och området för möbelindustrin på Trä & Teknik växer och i år kan man träffa ett 50-tal leverantörer inom

möbler, interiör och snickeri.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen