Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / TMF:s Årsmöte Göran Persson: ”Ni är alla vinnare”

TMF:s Årsmöte Göran Persson: ”Ni är alla vinnare”

Positiva budskap dominerade under TMF:s rekordstora årsmöte med närmare 200 deltagare.

Eftermiddagens båda föredragshållare hade båda läst in sig på olika delar av branschen. Anna Dyhre, som föreläser om employer branding, hade främst kollat in medlemmarnas webbplatser. Hon kunde konstatera att branschen inte ligger längst fram när det gäller att sälja in sig till nya medarbetare.

– Den som tror att en 20-åring går i gång på att du berättar om att företaget nästa år ska öka omsättningen med 7 procent har inte förstått. Unga i dag behöver veta att de finns i ett sammanhang och vad som är målet med deras arbete, sa Anna Dyhre.

Näste föredragshållare, Göran Persson, hade undersökt de mer hårda värdena.

– Jag har tittat på era bokslut och kan konstatera att det ser mycket bra ut. Det finns också mycket som talar för att det kommer att fortsätta att gå bra, sa Göran Persson.

Han berättade om sitt konst- och arkitekturintresse som får honom att sitta och titta på auktionssajter med äldre möbler på kvällarna.

– Det ni gör är att föra en viktig tradition vidare. Jag är övertygad om att vi alltid kommer att behöva hantverket och att människans skapande slår ut det artificiella, sa Göran Persson, som gärna presenterar sina drastiska förslag som funderingar från en bonde som får tid att tänka i sin traktor.

Men han redovisade också en del orosmoln som uppenbarar sig under traktorfärderna.

– Det är oroväckande med de signaler som skickas ut när vi ser Brexit och Trumps handelshinder. Den samarbetsanda som byggts upp verkar falla i glömska, det kan skapa hinder mot den fria världshandeln.

– Skulle detta ske skadas svensk ekonomi. Vi är ett av världens mest exportberoende länder.

Men som den lantbrukare han numera är har Göran Person en tro på framtiden:

– Jag tror att vi med ny teknik har förmåga att lösa många av de utmaningar vi står inför med klimathotet. Och där kommer skogen och dess råvaror att bli en viktig del. Men det här är bara en fundering från en traktor på en åker i Sörmland.

Göran Persson var en av talarna på årsmötet på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 25 april 2019.

Göran Persson var en av talarna på årsmötet på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 25 april 2019.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen