Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / TMF driver utvecklingen av kostnadseffektiva lågenergihus

TMF driver utvecklingen av kostnadseffektiva lågenergihus

TMF är initiativtagare till ett innovationskluster för energieffektiva småhus (BeSmå), som fått treårig finansiering från Energimyndigheten och sammanlagda anslag på 15 miljoner kronor.

Målet är att driva energiutvecklingen för att hitta så kostnadseffektiva alternativ som möjligt.

– Det finns andra som jobbar för energieffektiva lösningar men skillnaden är vårt fokus på energieffektiva hus till en låg kostnad med industriell tillverkning. Husköpare är en grupp som redan är hårt utsatt på grund av olika finansiella krav, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.Anders Rosenkilde

Klustret syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för produktion av kostnadseffektiva småhus med lågt energi- och effektbehov samt att öka förutsättningarna för fler lönsamma och energieffektiviserande åtgärder i befintliga småhus. TMF är projektägare och samarbetar med WSP i fråga om projektledning, koordinering och expertstöd samt SP/RISE för expertstöd inom uppvärmning och ventilation.

Från branschen deltar tolv av TMF:s medlemsföretag som producerar småhus samt ett flertal medlemsföretag som tillverkar fönster, dörrar och kök. Innovationsklustrets arbete följer två spår och förutom nyproduktion handlar det om renovering.

Läs mer på energieffektivasmahus.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen