Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Tid för omställning

Tid för omställning

Under året med pandemi har många varslats från sina anställningar. Men tack vare Trygghetsfonden TSL och Trygghetsrådet TRR hittar till många tillbaka till arbetslivet via bland annat omskolning och omställning. Lösningen kan innebära att matchas till ett nytt jobb, att starta eget eller att börja studera.

Alarm clock
1. Etablerade samarbeten

TRR är ett resultat av omställningsavtalet, som slöts mellan Svenskt Näringsliv och PTK 1974. Syftet med avtalet är att stötta privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb. 2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal där omställningsstödet blev en del i kollektivavtalet och Trygghetsfonden TSL bildades.

2 Tre miljoner omfattas

Två miljoner medarbetare inom LO-facken hos 70 000 privata arbetsgivare samt nästan en miljon tjänstemäns 35 000 företag stöttas för lösningar inom TSL eller TRR.

3 89-procentig ökning

Under årets tredje kvartal ökade antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd hos TRR med 89 procent jämfört med samma period förra året.

4  Katastrofen vände

Ungefär dubbelt så många uppsagda arbetare sökte stöd hos TSL under tredje kvartalet jämfört med samma period 2019. Men jämfört med katastrofkvartalet före handlar det om en rejäl uppbromsning, även om statistiken åter ökade i september. Under Q3 gick dock 93 procent av dem som fått hjälp av TSL vidare till nytt arbete/annan lösning – vilket är fler än innan pandemin.

5 Tala är guld

Som ledare har man en nyckelfunktion i omställningssammanhang och behöver tänka kommunikation i varje steg. Det är tidskrävande, så se till att frigöra utrymme i kalendern för att få omställningen snabbare och smidigare. Tydlighet, tajming och transparens är a och o för att undvika onödig oro hos medarbetarna.

6 Fler väljer att studera

Ett vanligt år väljer fem procent av de uppsagda att skola om sig. Under det här året har hela 13 procent valt att studera.

Nyhet

TSL-medel som kompletterar Kompetenssäkrad individ. Upp till 5 000 anställda inom bland annat industrin och handeln får nu möjlighet att stärka sin position på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling. Insatserna sker i projektet Kompetens för konkurrenskraft som finansieras av Trygghetsfonden TSL genom medel från Europeiska socialfonden. Därutöver har Svensk industrivalidering – genom bl.a. TMF – tilldelats 17 miljoner kronor ur Europeiska socialfonden för projektet Kompetenssäkrad individ som ska stödja industriföretag som påverkas av Coronapandemins konsekvenser.

TEXT PEDER EDVINSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen