Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ &tradition

Tag-arkiv: &tradition

  • Material med möjligheter

    Material med möjligheter

    Nya spännande och hållbara material dyker upp hela tiden. Vi bad Anders Breitholtz på Material Connexion att lista några av de mest intressanta, efter iakttagelser på SFF.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen