Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Trädagen

Tag-arkiv: Trädagen

  • Heldag med träfokus

    Den årliga Trädagen närmar sig – inslaget i Skogsnäringsveckan som arrangeras av TMF, Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna), samt Föreningen Svenska Sågverksmän. På årets upplaga, den 17 april, diskuteras den snabba och positiva utvecklingen av intresset för träbyggande samt industrins villkor, utveckling och framtid. Föredrag varvas med paneldiskussioner. Bland gästerna finns Anders Lindholm,  vd på…

  • TMF-­evenemang på gång

    Trädagen, Norra Latin, Stockholm, 17 april TMF:s årsmöte, Kosta, 24–25 april YMG-seminarium – varumärkesstrategi, Hjo, 14–15 maj

  • TMF-­evenemang på gång

    1. Stockholm Furniture Fair, Älvsjö 5–9 feb 2. Trähusdagar, Borås 13–14 mars 3. Trädagen, Norra Latin, Stockholm 17 april

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen