Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Riksarkitekt

Tag-arkiv: Riksarkitekt

  • ”Uppdraget är oerhört långsiktigt”

    ”Uppdraget är oerhört långsiktigt”

    Helena Bjarnegård är sedan årsskiftet Sveriges första riksarkitekt. I hennes uppdrag ingår bland annat att vara ett stöd till kommunerna i frågor som rör gestaltning och hållbarhet. Vilken är din roll som riksarkitekt? – 2017 gav riksdagen Boverket ansvaret för det nationella arkitekturarbetet, som handlar om att skapa goda och hållbara livsmiljöer i Sverige. Boverket…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen