Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reningsteknik. Anders Agnergård

Tag-arkiv: Reningsteknik. Anders Agnergård

  • Mest miljöpress på<br/>det lilla företaget

    Mest miljöpress på
    det lilla företaget

    Vattenburna färger eller rening? Ett vägval som både Kungsäter Kök och Nordic Kitchen Group har tvingats ta ställning till. De valde olika vägar, där den ena visade sig vara väldigt skumpig och svårkörd.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen