Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Meet the swedes

Tag-arkiv: Meet the swedes

  • Medlemmar till Milano

     TMF-medlemmar kommer att finnas på plats på världens viktigaste möbelmässa, iSaloni, i Milano den 9–14 april. Även TMF finns på plats, med årliga Sweden Now-kampanjen. Mer info kommer på tmf.se/meettheswedes.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen