Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Ledarskap

Tag-arkiv: Ledarskap

  • Framtidens ledare ställs inför nya kravdagens

    Framtidens ledare ställs inför nya kravdagens

    Hur bedriver man ett hållbart ledarskap i en värld präglad av globalisering, minskade resurser och snabba omställningar? Nyligen avslutades ett treårigt forskningsprojekt som fokuserar på framtidens ledare och hur dessa ska orka, vilja och kunna vara ledare i morgondagens arbetsliv. Fortare. Det är ett ord som i mångt och mycket har kommit att bli utmärkande…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen