Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Tag-arkiv: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

  • ”Biobaserade byggnader är första steget”

    ”Biobaserade byggnader är första steget”

    Charlotte Bengtsson är bonddottern som gick på Chalmers i början av 90-talet för att bli ingenjör inom väg och vatten. Nu har hon valts in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen