Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Jenny Bäckstrand

Tag-arkiv: Jenny Bäckstrand

  • ”Rätt kommunikation ger bäst resultat”

    ”Rätt kommunikation ger bäst resultat”

    Jenny Bäckstrand och hennes kollegor på Jönköping University har sammanfattat det treåriga forskningsprojektet The Whispering Game i en handbok. Projektet The Whispering Game pågick i tre år och när det avslutades våren 2020 sammanställdes de deltagande parternas erfarenheter i skriften Viskleken. Jenny Bäckstrand, teknologie doktor på Jönköping University, ledde projektet och berättar att det handlade…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen