Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Invest Sweden

Tag-arkiv: Invest Sweden

  • Exportrådet blir
    Business Sweden

    Nyheter En sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden blir Business Sweden. Resultatet kommer att bli en effektiv organisation med uppgift att stärka bilden av Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen