Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Imeüble

Tag-arkiv: Imeüble

  • Allvar för Blikstad

    Björn Jörund Blikstad är redan etablerad designvärlden. Med Imeüble, fick han stor uppmärksamhet på årets Möbelmässa.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen