Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ dörrproduktion

Tag-arkiv: dörrproduktion

  • Nu kommer smarta dörrar och säkerhetsdörrar i trä

    Nu kommer smarta dörrar och säkerhetsdörrar i trä

    En villa kostar minst två–tre miljoner kronor – och så sätter man in en dörr som kan knäckas på några sekunder.” Hildemar Svensson har tagit fram en ny säkerhetsdörr i trä. Och snart kommer de smarta dörrarna.

  • Spill uppåt väggarna

    En dekorativ och dynamisk vägg blev slutprodukten av överblivna spillbitar från Bovalls dörrbyggeri i Bovallstrand.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen