Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Björn Jörund Blikstad

Tag-arkiv: Björn Jörund Blikstad

  • Allvar för Blikstad

    Björn Jörund Blikstad är redan etablerad designvärlden. Med Imeüble, fick han stor uppmärksamhet på årets Möbelmässa.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen