Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Arkitekthögskolan i Umeå

Tag-arkiv: Arkitekthögskolan i Umeå

  • En samling unik i sitt (trä)slag

    Design 55 olika träslag, med fakta om var och ett, samlade i ett konsthantverk. Ehrling Degermark har samlat trä sedan 1970-talet.
    Nu har han donerat samlingen till Arkitekthögskolan i Umeå.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen