Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Anders ­Rosenkilde

Tag-arkiv: Anders ­Rosenkilde

  • TMF engagerat i BeSmå

    TMF är tillsammans med Villaägarnas riksförbund och Energimyndigheten involverat i ett nystartat småhusnätverk, BeSmå, Beställargruppen Småhus. Tanken är att BeSmå ska driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och bland det befintligt bestånd av Sveriges småhus. Konsultföretaget WSP håller i projektledningen och arbetet innefattar bland annat olika former av kommunikationsaktiviteter, förstudier av beräkningsmetoder, teknikupphandlingar…

  • ”Svårt att få fram mark”

    För trähustillverkarna i ­Sverige kan det på sikt vara klokt att bevaka Japan trots att den förväntade exporten kom av sig. TMF:s Anders ­Rosenkilde, chef för teknisk utveckling, besökte landet i början av sommaren. Varför blev det ingen export från Sverige? – Det har varit betydligt svårare än förväntat att få fram mark. Hela bostadsområden har…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen