Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ abs18

Tag-arkiv: abs18

  • Nytt på byggfronten: ABS 18 ersätter ABS 09

    Nytt på byggfronten: ABS 18 ersätter ABS 09

    Det är nu klart att branschavtalet ABS 09, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ersätts av ABS 18. TMF har varit engagerade i att ta fram avtalet tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarna. Via tmf.se kan du ladda ner nya ABS 18 (samt tilläggsformulär) på Konsumentverkets webbplats.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen