Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Ta kommandot över arbetsmiljön
Sherwin-Williams

Ta kommandot över arbetsmiljön

Anna BergstenVi tog hjälp av Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, för att få konkreta tips om hur man som vd kan hantera arbetsmiljöarbetet.

Text Magnus Hagström Foto Sören Andersson

Gör arbetsmiljöarbetet till en regelbunden punkt

Arbetsmiljöarbetet ska finnas med som en regelbunden punkt vid möten med olika ledningsgrupper och personal. Det kanske inte alltid finns något att säga, men genom att ha med punkten blir arbetsmiljöarbetet något kontinuerligt och naturligt. Arbetsmiljöarbete får aldrig göras till en engångsföreteelse.

Ta tempen på arbetsmiljön!

Även här handlar det om att jobba med regelbundenhet. Hur mår arbetsplatsen? Görs medarbetarundersökningar? Det räcker inte att göra en enkät, den måste följas upp genom att man tittar på saker som trivsel, sjukskrivningar, personalomsättning. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet blir just systematiskt, vilket ju också poängteras i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Pengar! Uppskatta vad det kostar att inte ha bra arbetsmiljö

Vad kostar det att inte jobba med arbetsmiljöfrågorna på ett bra sätt? Det är naturligt att företagare fokuserar på vad saker och ting kostar och vill pressa ner utgifterna. Men när det gäller arbetsmiljön finns anledning att tänka tvärtom. Vad kostar det om arbetsmiljön orsakar en sjukskrivning? Vad är priset för en onödigt hög personalomsättning? Beräkna vad det kostar att inte jobba med arbetsmiljöfrågorna.

Sunt förnuft

Med sunt förnuft kommer man långt. Arbetsmiljöarbete behöver inte vara så svårt och krångligt som man ibland tror. Mycket handlar om magkänsla, inte att läsa massor av dokument. Ett medmänskligt perspektiv, det kan vara att en chef är med på fikarasten, pratar och frågar ”Hur är det?”. En vd kan ju också själv se och bedöma vilka risker som finns på en arbetsplats. Gå till dig själv och ditt eget sunda förnuft!

Arbetsmiljöarbete är samverkan!

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmiljön är något vi skapar tillsammans på arbetsplatsen, det är ett ansvar som gäller såväl ledning som övriga medarbetare. Det gäller alltså att hitta sätt att samverka i vilken form det än är. Olika arbetsplatser är organiserade på olika sätt beroende på storlek och struktur och varje företag får hitta sin modell. Det kan vara skyddskommitté, möten med huvudskyddsombud eller andra former. Rak och tydlig kommunikation är A och O.

Kunskap

Vd ska se till att chefer och arbetsledare har medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågorna. Det brukar gå hand i hand – har man kunskapen kommer också medvetenheten. Se till att skicka cheferna på utbildning! Personer i arbetsledande ställning ska ha kunskap om till exempel hur man förebygger kränkande särbehandling.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen