Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Sverige genomför EU:s nya regler om offentlig upphandling
Sherwin-Williams

Sverige genomför EU:s nya regler om offentlig upphandling

Civilminister Stefan Attefall (KD) lämnade beskedet i Almedalen när Genomförandeutredningen delredovisade sina förslag. TMF:s chef för branschutveckling, Cecilia Ask Engström vill nu att man öppnar upp för nya alternativ till rangordningsprincipen när det gäller val av leverantör.

– Vi vill ha en modell som gynnar konkurrens under hela avtalstiden och som ger upphandlaren möjlighet att välja den leverantör som passar bäst för uppdraget. Vi vill att man underlättar för möjligheten att teckna parallella ramavtal.

Cecilia Ask Engström betonar även de nya inriktningarna på tydligare miljökrav samt sociala krav.

FAKTA: Betänkandet kommer nu att remitteras. Efter att slutbetänkandet lämnas den 1 oktober vidtar ett beredningsarbete som ska leda fram till den nya, svenska upphandlingslagstiftningen. De nya upphandlingsreglerna, träder i kraft under 2016.

Läs mer om EU-direktiven: www.regeringen.se 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen