Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / ” Sverige behöver massor av nya småhustomter!”
Sherwin-Williams

” Sverige behöver massor av nya småhustomter!”

Gustaf Edgren, projektledare kring utvecklingen av småhusbyggande hos Trä- och Möbelföretagen, ser ett stort problem med tillgången på mark som är avsedd för småhusbebyggelse

– Markpriserna är alldeles för höga i dag, liksom tomtpriserna, vilket leder till att exploatörerna bara ser ett högre hus som enda alternativ för att få tillbaka sin investering.

Boverket gjorde för ett par år sedan en undersökning med frågor kring vilken typ av boende som svenskarna föredrar. Ett eget småhus låg högst på listan för mer än hälften.

– När vi alla vet att småhus är den allra mest attraktiva boendeformen är det minst sagt konstigt att kommunerna är 100 procent upptagna med att titta på hur de kan förtäta bland redan befintliga flerbostadshus i storstäderna.

Gustaf Edgren tycker att situationen är så pass bekymmersam att han föreslår en del drastiska förslag. Ett av dem är att få ner tomtpriserna så nära nollstrecket det går för att skapa en hälsosam konkurrens inom småhusbranschen. Därmed skulle många fler kunna förverkliga sin dröm om ett eget boende.

– Kommunerna ser för kortsiktigt på sin ekonomi när de hävdar att de måste ta marknadsmässiga priser för tomterna. Det är väl också viktigt att få in nya skattebetalare i kommunen.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen