Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt

Strategiskt

 • ”Du får bara en chans i Tyskland”

  ”Du får bara en chans i Tyskland”

  Endast några timmar från Sverige hägrar en jättelik marknad med 82 miljoner invånare. Tyskland är nära och många svenska företag känner sig manade att försöka etablera sig, men det är få som är kallade. Det gäller nämligen att göra sin hemläxa och vara strategisk.

 • God företagskultur lyfter säkerheten

  God företagskultur lyfter säkerheten

  Lagar, regler och skyddsronder är nödvändiga för att skapa säkra arbetsmiljöer. Men det räcker inte, svåra olyckor och dödsfall sker ändå. Det måste till något mer.

 • Mest miljöpress på<br/>det lilla företaget

  Mest miljöpress på
  det lilla företaget

  Vattenburna färger eller rening? Ett vägval som både Kungsäter Kök och Nordic Kitchen Group har tvingats ta ställning till. De valde olika vägar, där den ena visade sig vara väldigt skumpig och svårkörd.

 • Kunden visar vägen till bättre webb

  Kunden visar vägen till bättre webb

  Att sprida ditt varumärke till många olika plattformar kan vara ett sätt att öppna fler ögon för dina produkter och tjänster. Men i första hand ska du se över din egen sajt.

 • Vågar man handla med Grekland?

  Vågar man handla med Grekland?

  Det finns fler möjligheter än hinder i den ekonomiska krisen. I alla fall för dem som tittar bortom den vacklande euron. Satsa på de regioner i världen som expanderar och sprid dina risker. Glöm inte heller att det också går att dra nytta av den starka svenska kronan.

 • Finanskrisen födde <br />gemensam strategi

  Finanskrisen födde
  gemensam strategi

  Finanskrisen 2008 slog hårt mot den konjunkturkänsliga träindustrin i Småland. Exporten försvann och ingen vågade bygga nytt. Då föddes insikten om att det krävdes en långsiktig och gemensam kraftsamling över länsgränserna.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen