Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt

Strategiskt

 • Koll på personuppgifter

  Koll på personuppgifter

  Den 25 maj 2018 ersätts Personupplysningslagen (PUL) av dataskyddsförordningen som blir gällande i hela EU. För de allra flesta företag innebär de nya reglerna att rutinerna kring lagring och annan behandling av personuppgifter behöver ses över. Vi har pratat med Henric Fransson, vd på Ballingslöv, och Gert Franzén, kundsupport- och IT-chef på Ballingslöv, om de…

 • Lär av Sjöbergs och förbättra er position

  Lär av Sjöbergs och förbättra er position

  Sjöbergs hyvelbänkar gick från att omsätta en miljon per anställd till två miljoner på sex år. ”Vanligt bondförnuft och engagerad personal” ligger bakom, säger delägaren Johan Sjöberg, men naturligtvis finns en lite mer sofistikerad strategi i grunden.

 • OFFECCTS hållbara strategi

  OFFECCTS hållbara strategi

  Synsättet att formgivning och design ska vara hållbar genomsyrar hela Offeccts produktion. Från idé- och prototypstadiet, genom hela produktionsprocessen och fram till färdig produkt, finns en tydlig strategi. TEXT OCH FOTO SIMON JOHANSSON

 • Skolexempel från branschen

  Skolexempel från branschen

  När skola och industri samarbetar finns goda möjligheter till utvecklande miljöer där eftertraktad personal vill utbildas. Så här får företagen ut mesta möjliga av skolmiljöerna.

 • Möt framtidens produktion

  Möt framtidens produktion

  Trä- och möbelindustrin måste snabbt digitaliseras och automatiseras för att klara den tuffa konkurrensen. Hans Reich hjälper svenska företag att se över och effektivisera sin verksamhet. Här är hans bästa tips för en modernare och smartare produktion.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen