Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt

Strategiskt

 • OFFECCTS hållbara strategi

  OFFECCTS hållbara strategi

  Synsättet att formgivning och design ska vara hållbar genomsyrar hela Offeccts produktion. Från idé- och prototypstadiet, genom hela produktionsprocessen och fram till färdig produkt, finns en tydlig strategi. TEXT OCH FOTO SIMON JOHANSSON

 • Skolexempel från branschen

  Skolexempel från branschen

  När skola och industri samarbetar finns goda möjligheter till utvecklande miljöer där eftertraktad personal vill utbildas. Så här får företagen ut mesta möjliga av skolmiljöerna.

 • Möt framtidens produktion

  Möt framtidens produktion

  Trä- och möbelindustrin måste snabbt digitaliseras och automatiseras för att klara den tuffa konkurrensen. Hans Reich hjälper svenska företag att se över och effektivisera sin verksamhet. Här är hans bästa tips för en modernare och smartare produktion.

 • Ta kommandot över arbetsmiljön

  Ta kommandot över arbetsmiljön

  Vi tog hjälp av Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, för att få konkreta tips om hur man som vd kan hantera arbetsmiljöarbetet.

 • Rundgång!

  Rundgång!

  Klarar vi av att börja handla med tjänster i stället för varor? Lars Tööj på Skaraborgsregionens utvecklingsbolag för tillverkningsindustrin, IDC West Sweden, tror att en cirkulär ekonomi är helt nödvändig.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen