Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt

Strategiskt

 • Skolexempel från branschen

  Skolexempel från branschen

  När skola och industri samarbetar finns goda möjligheter till utvecklande miljöer där eftertraktad personal vill utbildas. Så här får företagen ut mesta möjliga av skolmiljöerna.

 • Möt framtidens produktion

  Möt framtidens produktion

  Trä- och möbelindustrin måste snabbt digitaliseras och automatiseras för att klara den tuffa konkurrensen. Hans Reich hjälper svenska företag att se över och effektivisera sin verksamhet. Här är hans bästa tips för en modernare och smartare produktion.

 • Ta kommandot över arbetsmiljön

  Ta kommandot över arbetsmiljön

  Vi tog hjälp av Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, för att få konkreta tips om hur man som vd kan hantera arbetsmiljöarbetet.

 • Rundgång!

  Rundgång!

  Klarar vi av att börja handla med tjänster i stället för varor? Lars Tööj på Skaraborgsregionens utvecklingsbolag för tillverkningsindustrin, IDC West Sweden, tror att en cirkulär ekonomi är helt nödvändig.

 • Ge plats åt småhusen

  Ge plats åt småhusen

  Bostadsbyggandet i Sverige ökar och behöver öka ännu mer de närmsta åren. Men trots att en majoritet av svenskarna vill bo i småhus, är det i första hand lägenheter som byggs. Detta vill Trä- och Möbelföretagen bidra till att förändra.

 • Kort hållbarhet på grön exportfördel

  Kort hållbarhet på grön exportfördel

  Svenska företags helhetstänk kring hållbarhetsfrågor är en attraktiv konkurrensfördel på rika exportmarknader. Nu gryr också möjligheten att använda hållbarhet som spjutspets på mognande marknader.  Men det finns ingen tid att ligga på latsidan: flera andra länder är på väg att komma ikapp svenskarna, enligt Nicklas Skår på Svenskt Näringsliv. 

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen