Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Stort gehör för remissförslag

Stort gehör för remissförslag

Traditional American Home with Modern Solar Panels on RoofPå energifronten är det händelserika tider med nya planerade energiregler för 2017 och 2021. TMF lämnade ett remissförslag till Boverket i slutet av februari – ett förslag som fått stort gehör i branschen och där TMF tillsammans med SP/ RISE (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) tryckt på att kravnivåerna blir svåra att genomföra när det gäller mindre hus, särskilt enplanshus. TMF har även varit en av de organisationer som Boverket konsulterat i det fortsatta arbetet. Boverket lämnade nytt remissförslag den 2 maj för att slutligen publicera NNE-kraven för 2017 i juli. Helt klart är att det kommer att bli en väsentlig skärpning i energikraven till 1 januari 2021 både för elvärmda och övrigt värmda hus.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen