Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Stor ökning av efterfrågan på flerbostadshus i trä
Sherwin-Williams

Stor ökning av efterfrågan på flerbostadshus i trä

Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 37 procent under 2015 jämfört med året innan. Det visar statistik från SCB, framtagen på uppdrag av TMF.

– Att det industriella träbyggandet håller jämn takt med övrigt bostadsbyggande visar vilken fantastisk utveckling vi har framför oss. ProduktionskapacitetenSkagershuset_2014 ser ut att flerfaldigas inom något år, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen