Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Spaningen

Spaningen

 • ”Lägg i varukorg”

  ”Lägg i varukorg”

  I år kommer var fjärde julklapp att köpas via nätet. Och möbler är en av kategorierna som växer mest. Vi har spanat in några webbutiker med särskilt TMF-intresse som är värda ett klick.

 • När kungen själv får välja

  När kungen själv får välja

  Det är ingen dålig samling företag som finns på listan över Kungliga hovleverantörer. Här finns allt från bagerier och knivtillverkare till bokföringskonsulter. Vi har spanat in sex hovleverantörer, varav tre är TMF-medlemmar, som gör slotten extra fina.

 • Finansieringens framtid är digital

  Finansieringens framtid är digital

  Ägande och finansiering av företag har under det senaste årtiondet tagit nya former, också inom trä- och möbelindustrin. Lösningar som private equity – på svenska kallat riskkapital – har skjutit fart. Liksom private debt. Och peer-to-peer, digitala lösningar som knyter ihop investerare direkt med företag. Text Roland Wirstedt Illustration Malin koort / Nu Agency Ägande…

 • Blått ÄR flott i höst

  Blått ÄR flott i höst

  Inredning är det som skapar ett hem av hus och möbler. Vi bad Trendgruppen PR:s vd Karin Sköldberg spana in fem trender för svenskarnas hemmiljö hösten 2015. Text Karin Sköldberg    

 • Smarta läckerbitar i arbetsmiljön

  Smarta läckerbitar i arbetsmiljön

  Begreppet arbetsmiljö går att fylla med mycket. Vi gav några möbelproducenter fria händer att själva lyfta en produkt som står för något särskilt när det gäller arbetsmiljö och ergonomi.

 • Träffpunkt TMF i Almedalen

  Träffpunkt TMF i Almedalen

  Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. Under årets Almedalsvecka kommer TMF bland annat att pröva ett nytt grepp med en fast mötesplats – Träffpunkt TMF.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen