Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Spaningen

Spaningen

 • Finansieringens framtid är digital

  Finansieringens framtid är digital

  Ägande och finansiering av företag har under det senaste årtiondet tagit nya former, också inom trä- och möbelindustrin. Lösningar som private equity – på svenska kallat riskkapital – har skjutit fart. Liksom private debt. Och peer-to-peer, digitala lösningar som knyter ihop investerare direkt med företag. Text Roland Wirstedt Illustration Malin koort / Nu Agency Ägande…

 • Blått ÄR flott i höst

  Blått ÄR flott i höst

  Inredning är det som skapar ett hem av hus och möbler. Vi bad Trendgruppen PR:s vd Karin Sköldberg spana in fem trender för svenskarnas hemmiljö hösten 2015. Text Karin Sköldberg    

 • Smarta läckerbitar i arbetsmiljön

  Smarta läckerbitar i arbetsmiljön

  Begreppet arbetsmiljö går att fylla med mycket. Vi gav några möbelproducenter fria händer att själva lyfta en produkt som står för något särskilt när det gäller arbetsmiljö och ergonomi.

 • Träffpunkt TMF i Almedalen

  Träffpunkt TMF i Almedalen

  Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. Under årets Almedalsvecka kommer TMF bland annat att pröva ett nytt grepp med en fast mötesplats – Träffpunkt TMF.

 • Friskt vågat – allt vunnet

  Friskt vågat – allt vunnet

  Stockholm Furniture and Light Fair är mer än bara en fantastisk mötesplats för möbel- och designentusiaster. Under den intensiva veckan delas också en hel drös med priser ut. Vi har tittat på några av de lyckliga vinnarna.

 • Näringsliv för klimatet

  Näringsliv för klimatet

  Klimatet krisar och allt pekar på att människan är ansvarig. En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar vilka klimatutmaningar de svenska företagen står inför. Och vad de kan göra för att klara dem.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen