Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Spaningen / Så skapas bostäder

Så skapas bostäder

testRegeringen satsar 55 miljoner kronor för att underlätta byggandet. Läs spaningen från Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, om hur bostadsbeståndet kan ökas för människor med lägre inkomst än genomsnittet. 


1. Ålägg kommunerna

Kommunerna har bostadsförsörjningsansvar. Skärp ansvaret och få staten att ålägga varje kommun att ha en strategi för hur man ska se till att det finns mer billiga bostäder. Hur det görs i den enskilda kommunen kommer att variera – det finns olika förutsättningar överallt. I dag beslutar staten om åtgärder och
hoppas på resultat. Låt kommunerna komma med lösningarna, och att staten i stället kräver ett visst resultat. Jämför med kraven på skolgång
som varje kommun måste följa.

2. Statens skyldigheter

Statens roll ska vara att hjälpa kommunerna där insatser behövs. Det kan handla om infrastruktur, ekonomiska garantier och att ge dispens från olika regler. Staten ska hjälpa till att ta bort saker som bromsar – ta till exempel prefab- husen som fram till nu har varit tvungna att bedömas i varje kommun. Det är ett bra exempel på hur staten kan underlätta för kommunerna. Men det kan också handla om dispens från regler som försvårar att oanvända lokaler används till bostäder.

3. Fler enkla boenden

Det behöver inte vara dyrt att bygga. Det behövs fler och enklare boenden i mindre attraktiva områden så att hyrorna kan hållas nere. Både modulhus och prefab kan göras billigt, men också andra former av standardprodukter. Kommuner måste planera för att just denna typ av produkter kan byggas i varje kommun. Det ska inte behövas subventioner för att få kommuner att uppföra den typen av boenden.

4. Experimentlåda

Under 70-talet fanns frikommuner som var befriade från vissa regelverk. Ge kommuner större frihet att testa i mindre skala. Det som funkar kan man gå vidare med. Kommunerna kan själva anmäla intresse för vad de vill testa. Men staten kan också vara med och testa förslag i mindre skala, t ex tidsgränseri planering, friare hyressättning i nya hus eller andra oprövade lösningar på bostadskrisen.

5. Hantera beståndet

Piskor som marknadsmässiga hyror och högre fastighetsskatt är inte realistiskt. Mer morötter, som till exempel Attefallshusen och ekonomiskt stöd till dem som vill anpassa sina boenden för uthyrning. Skapa enklare regler för uthyrning. Låt till exempel fastighetsägare och hyresgäster samarbeta och låt båda tjäna pengar på andrahandsuthyrning.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen