Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Så ska chefen agera för att medarbetare ska må bra – 5 tips

Så ska chefen agera för att medarbetare ska må bra – 5 tips

Tips-arbetsmiljö-Christin

En av de sannolikt viktigaste faktorerna för att undvika psykisk ohälsa hos de anställda är ett gott ledarskap. Forskaren Christin Mellner tipsar om hur du som chef ska agera för att du och dina medarbetare ska må bra.

När den gamla ordningen med fasta arbetstider och eget rum försvinner tenderar arbetslivet att bli allt mer individualiserat. Och när företaget släpper greppet får den enskilde större frihet att organisera sitt jobb. Men med friheten följer också ökade krav att själv reglera sin tid. Den tidigare skarpa gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. En del anställda tycker att det är utmärkt, andra drabbas av stress, sömnsvårigheter och ohälsa.

Ett arbetsgivaransvar

Det är när arbetet invaderar privatlivet som problemen uppstår. Tiden för avkoppling, återhämtning och träning blir alltför kort och medarbetarna blir stressade och uttröttade när de jobbar för långa pass.

– Det är svårt för en ensam anställd att sätta gränser och skapa normer. Det som  i dag till stor del har blivit en individfråga är egentligen ett arbetsgivaransvar, säger Christin Mellner, som är doktor i psykologi och arbetslivsforskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Hon använder begreppen ”målklarhet” och ”ansvarstydlighet” för att fånga betydelsen av hur viktigt det är att den anställde verkligen vet vad som förväntas och vet när jobbet är färdigt.

I dag känner många att de har väldigt höga krav på sig men vet inte riktigt vad det är som förväntas av dem. På grund av otrygghet i en konkurrensutsatt och föränderlig värld så jobbar många lite extra för att stärka sin position i företaget och på arbetsmarknaden. Då är det svårt att säga att nu är mitt uppdrag klart, det går ju alltid att göra lite till. Här har chefen en viktig gränssättande funktion.

Fler samtal med medarbetarna

För att chefen ska veta vad som är en hälsosam arbetsbelastning krävs det regelbundna kontakter och avstämningar med de anställda. En enkel åtgärd kan vara att ha fler medarbetarsamtal där frågan kan diskuteras.

– Ett stort och återkommande problem som tidigare forskning visat är att cheferna har för många underställda. De hinner helt enkelt inte vara den sortens chef som de skulle vilja vara. De har inte tid att ha den individuella kontakten som krävs för att medarbetarna ska må bra. Många gånger är det just cheferna som har en helt orimlig arbetssituation, säger Christin Mellner.

Skicka inga mejl på söndagar

Under samtalet lyfter hon flera gånger fram vikten av att det är företaget och organisationen som måste sätta normerna för när det är okej att ta kontakt med de anställda.

– En bra chef skickar inga mejl på söndagskvällen eftersom det skapar stress. En ambitiös anställd tror att det förväntas att hon eller han ska svara trots att det är helg. Den här sortens oro är väldigt enkel att undvika genom att skaffa en företagspolicy.

Christin Mellner menar att många sänder mejl och sms och talar in meddelanden utanför ordinarie arbetstid bara därför att det är tekniskt möjligt, att man gör det utan att tänka på konsekvenserna.

– Därför att det viktigt att prata om de här sakerna så att det når ut till alla på företaget, att medvetandegöra. Sedan finns det ju tekniska lösningar som skulle kunna förhindra att meddelanden går ut i tid och otid, påpekar hon.

Flexibilitet med tydlig gräns

Enligt en undersökning som Christin Mellner genomförde 2010 ville en klar majoritet ha fritid och arbete åtskilda, men utan att förlora flexibiliteten. Det är bra att kunna hämta barnen på dagis lite tidigare för att ta igen den förlorade arbetstiden senare på kvällen. Men det är samtidigt viktigt att kunna ha ostörd fritid.

Hälften av dem som vill ha tydliga gränser mellan arbete och privatliv tyckte att det fungerade bra, det vill säga de hade en fungerande gränskontroll.

Se upp för deltidsfällan

Det var däremot klart fler män som föredrar att separera arbete och privatliv som tyckte att de hade kontroll på läget, medan många kvinnor i stället upplevde svårigheter att ha strikta gränser.

– Flera av de här kvinnorna hade valt att jobba deltid. Antagligen som en strategi för att hålla isär arbete och fritid på ett bättre sätt. Men strategin fungerande inte eftersom de deltidsarbetande kvinnorna faktiskt jobbade lika mycket som alla andra, säger Christin Mellner.


Råd och tips till chefen

Skicka inte mejl sena kvällar eller under helgen.
Det går säkert lika bra att ta kontakt nästa arbetsdag.

Sätt tydliga gränser för ditt eget agerande.
Försök att jobba normala arbetsdagar och undvik långa arbetsveckor.

Lägg in fler medarbetarsamtal.
Försök fånga upp om de anställda har en rimlig arbetsbelastning. Försök att ha koll på dem som jobbar sena kvällar och helger. Diskutera vad som främjar och hindrar de anställda att ha en fungerande gränskontroll.

Sätt en norm.
Bestäm när det är okej att ta kontakt med de anställda, eller när de anställda inte förväntas vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid.

Text: Roland Wistedt
Foto: Stefan Söderström

LÄS MER:
Gränslöst arbete skapar stress och sjukdom – Ledarskapet avgörande

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen