Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren / Robin leder TMF-företagen mot ett klimatneutralt Sverige

Robin leder TMF-företagen mot ett klimatneutralt Sverige

Den före detta limspecialisten har successivt utvecklat sin roll som hållbarhetschef och är redo att ta sig an ett gigantiskt omställningsarbete för trä- och möbelindustrin. För att ladda batterierna är löprundan och snickrandet på huset på Gotland ovärderliga.

ROBIN LJUNGAR Hållbarhetschef Började på TMF: 2010 Bakgrund: Civilingenjör från KTH, olika chefsbefattningar på Casco. Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? Fysikern och forskaren Stephen Hawking, nationalekonomen Friedrich Hayek och en rockikon, antingen Elvis (Presley) eller ”Lemmy” (förgrundsgestalt/sångare i Motörhead).

ROBIN LJUNGAR
Hållbarhetschef
Började på TMF: 2010
Bakgrund: Civilingenjör från KTH, olika chefsbefattningar på Casco.
Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa?
Fysikern och forskaren Stephen Hawking, nationalekonomen Friedrich Hayek och en rockikon, antingen Elvis (Presley) eller ”Lemmy” (förgrundsgestalt/sångare i Motörhead).

– Industrin spelar en avgörande roll i arbetet med att göra Sverige klimatneutralt. En styrka för TMF-företagen är att de var tidigt ute. Nu är det upp till branschen att fortsätta utveckla innovativa lösningar som bidrar till att uppfylla målet, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

Han är civilingenjör i kemiteknik från KTH och inledde sin karriär på Casco med befattningar som utvecklingsingenjör, laboratoriechef och chef för marknadsstöd.

– Under många år var jag med och utvecklade trälim för både parkettgolv och möbelindustri. På det sättet kom jag tidigt i nära kontakt med trä- och möbelbranschen, förklarar Robin Ljungar.

Efter 16 år på Casco med ett intensivt resande över hela världen började han 2010 som projektledare på TMF med fokus på branschgrupperna för kök & bad och för specialinredningar. Parallellt med rollen som projektledare fick Robin Ljungar också ansvar för kraven på miljö och socialt ansvar i nylanseringen av Möbelfakta. Märkningssystemet skapades redan i början på 1970-talet för att dokumentera produkternas kvalitet. TMF valde att gå i bräschen genom att redan från och med 2010 ge Möbelfakta en bredare inriktning med miljötänkande och socialt ansvar som betydelsefulla kompletteringar.

Nästa steg blev att 2015 inrätta en ny tjänst som hållbarhetschef på TMF. Robin Ljungar var väl lämpad för den befattningen.

– Det har hänt otroligt mycket inom miljö- och hållbarhetsområdet under de senaste tio åren. Jag tänker på politikens värld, på samhället i stort och på våra medlemsföretag.

För trä- och möbelindustrin är hållbarhet en viktig del av konkurrensfördelen. Våra medlemsföretag utmärker sig när det gäller kvalitet, design, funktion och inte minst miljö och socialt ansvar. Detta väger tungt i att skapa kundvärde och som uppskattas på marknaden.

– Som illustration till att våra branscher var tidigt ute kan nämnas det arbete som gjorts inom Möbelfakta och det sociala ansvarstagandet. Här började svensk möbelindustri redan för över 10 år sedan att ställa sociala krav på sina underleverantörer medan det först nu diskuteras inom exempelvis Upphandlingsmyndigheten att inkludera sådana krav för offentliga inköp av möbler. TMF anammade på ett mycket tidigt stadium Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling.

– Agendan ger oss en struktur i hållbarhetsarbetet och det blir lättare att identifiera de områden som är särskilt betydelsefulla för företagen i vår bransch, säger Robin Ljungar.

Han poängterar att många TMF-företag har en naturlig fördel genom att man förädlar trä som ju i sig är hållbart.

– Med ett ansvarsfullt skogsbruk får vi en råvara som är förnyelsebar på riktig och som binder koldioxid. En annan styrka hos våra företag är faktiskt småskaligheten. Ett genomsnittligt medlemsföretag har knappt 20 anställda, ofta på mindre orter. Företagen blir en naturlig del av lokalsamhället.

Robin Ljungar tror att det gigantiska omställningsarbetet kommer att lyckas.

– Jag måste vara optimist. Vi kommer säkert att möta motgångar, men med gemensamma ansträngningar hittar vi lösningar och tekniska innovationer.

Att tillsammans med familjen tillbringa så mycket tid som möjligt i stugan på Gotland är ett perfekt sätt för Robin Ljungar att ladda batterierna. Även om två av tre barn numera är utflugna så kommer de tillsammans med respektive ofta med till ”öjn”.

– Nu under pandemin blir Gotland också ett utmärkt alternativ till kontoret i Stockholm.

Robin Ljungar är en passionerad långdistanslöpare med en rad lopp på meritlistan. För att hålla igång drar han varje lördag iväg på en egen halvmara, alltså drygt två mil.

– Jag brukar också beskriva mig som en notorisk grillmästare. Grillsäsongen avslutas den 23 december och börjar igen på nyårsdagen. Men blir man less julmaten kan man alltid tjuvgrilla lite under mellandagarna, fastslår han.

TEXT SÖREN KARLSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen