Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget

Reportaget

 • Lammhults resa ut i världen

  Lammhults resa ut i världen

  För den som passerar Lammhult med bilär mötet med orten över på någon minut. Samtidigt är det en resa genom tid och rum – möblerade rum – där varumärket Lammhults Möbel tagit sig från sin lokala, småländska idyll till internationella designarenor. Utan att överge startdestinationen. Lammhults Möbel byggde tidigt ett starkt varumärke och har under…

 • Riksten väntar på lov

  Riksten väntar på lov

  Behovet av nya bostäder är skriande i Sverige. Boverket har gjort beräkningar som visar att det behöver byggas 70 000 bostäder per år fram till 2025. Men för att lyckas med den snabba utbyggnaden behöver behandlingen av bygglov bli snabbare – Vi har tyvärr ärenden där processen tagit två år och där det ändå funnits…

 • Dyra rekryteringar– ett problem för trä– och möbelindustrin

  Dyra rekryteringar– ett problem för trä– och möbelindustrin

  Det går bra för trä- och möbelindustrin. Efterfrågan på byggprodukter är hög och många behöver rekryteras. Men samtidigt har det blivit allt svårare att hitta folk med rätt kompetens, vilket har lett till onödigt höga kostnader för företagen.

 • KLOCKRENT, KLINGAN

  KLOCKRENT, KLINGAN

  Skellefteåföretaget SSC Klingan har under de tio senaste åren med hjälp av nya maskiner förvandlats till ett av landets mest välmående hantverksföretag.

 • HÅLLBAR FORM GIVET FÖR EMMA OLBERS

  HÅLLBAR FORM GIVET FÖR EMMA OLBERS

  ”Hållbar Design” är TMF:s tema under Stockholm Design Week. Formgivaren Emma Olbers har blivit landets främsta företrädare för ämnet och kommer till mässan för att debattera om vikten av att ta hållbarhet på allvar. TEXT ANDERS LANDÉN FOTO CAMILLA LINDQVIST

 • Strategisk rekrytering hos C&D

  Strategisk rekrytering hos C&D

  Ibland har en rekryterare tur och får tag i rätt kompetens av en slump. Men i allmänhet krävs både strategi och hårt arbete för att bemanna golven inom träindustrin.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen