Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Rekordresultat för Trä & Teknik
Sherwin-Williams

Rekordresultat för Trä & Teknik

img_3359Trä & Teknik befäster sin ställning som träindustrins dominerande mötesplats. Under årets mässa (6–9 september) ökade antalet besökare med 17 procent. Och utställarna vittnar om rekordförsäljning.

Med 233 utställare och 7 171 dagsbesök ökade årets Trä & Teknik, i båda fallen, med cirka 17 procent sedan senaste mässan 2014.

– Mycket glädjande, givetvis. Och ett tecken på att vår satsning på att utveckla mässan lyckats, säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan.

Trä & Teknik ökade med 17 procent i besöksantal jämfört med föregående år.

Trä & Teknik ökade med 17 procent i besöksantal jämfört med föregående år.

Årets mässa var startskottet för en utvecklingsresa för Trä & Teknik. Under mässan gjordes en storsatsning på seminarier från två scener, Wood Fusion och Morgondagens Träproduktion, där TMF var aktiva med flera seminarier: miljö- och hållbarhetschefen Robin Ljungar (maskinupphandling och cirkulär ekonomi) samt kompetensförsörjningsexperten Henrik Smedmark (träbranschens framtida behov av kompetenta medarbetare).

Representanter från Svenskt Trä och Sveriges Träbyggnadskansli samt Stefan Lindbäck på Lindbäcks Bygg medverkade.

img_3403
TMF och Svenskt Trä presenterade en ny professur i träbyggnadsteknik på Chalmers, och bostadsminister Peter Eriksson (MP) gästade mässan. Regeringen har ett uttalat mål att stödja utvecklingen mot hållbart byggande och ser gärna ett ökat byggande i trä. Under en rundvandring träffade Peter Eriksson utställare med innovativa lösningar för enklare och billigare träbyggande.
– Massor av ny teknik visades. Det tyder på framtidstro. Ökat byggande i trä är inte bara lösningen på klimat- och miljöproblem, det innebär också att vi kan bygga lite billigare och mer industriellt. Mötesplatser där man lär sig av varandra tror jag är grunden för att bli effektivare och även öka exporten.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen