Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Regeringsmiljoner främjar Designsverige

Regeringsmiljoner främjar Designsverige

Näringsdepartementet satsar 28 miljoner kronor på Sverige som designland under fyra år. Visit Sweden ska tillsammans med design-, mode- och arkitekturbranschen höja medvetenheten utomlands och göra Sverige mer attraktivt som besöksmål – och därigenom öka exporten.

IMG_8661_liten

VISIT SWEDEN har undersökt vad som attraherar utländska besökare. Kunskapen kan alla företag i möbelbranschen använda sig av.

Varje år kommer 90 miljoner ”designresenärer” till Europa. Men trots att Sverige rankas högt av besökarna är det bara en bråkdel av de 90 miljonerna som väljer vårt land som besöksdestination. När Näringsdepartementet nu satsar 28 miljoner kronor på design så är det för att förstärka och lyfta Sverige som designdestination. Fler besökare ska hitta hit och väl på plats ska det vara enklare att ta del av det som landet har att erbjuda i form av design, mode och arkitektur. När besökarna sedan återvänder till sina hemländer förväntas intresset för svensk design ha ökat och därmed främjas även designexporten. Som projektledare utnämnde Näringsdepartementet Visit Sweden i partnerskap med designbranschen. Svensk Form, Association av Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter samt Trä- och Möbelföretagen är med och bestämmer hur pengarna ska fördelas. Michael Persson Gripkow arbetar som Brand Director på Visit Sweden och har lett projektet under det första året, då man undersökt marknaden.

– Vi har siktat in oss på att hitta rätt målgrupp, undersöka vad de vill och sedan skapa förslag för hur designresenärernas önskemål kan kopplas till svensk design. Under 2017 börjar arbetet med att locka fler besökare. Att Visit Sweden, som till hälften ägs av Näringsdepartementet, får rollen som projektledare kan gynna projektet. De har närmat sig designbranschen utan förutfattade meningar och som en neutral partner utan förväntningar. Michael Persson Gripkow tror att designföretagen kan ha stor nytta av insatserna.

Michael Persson Gripkow, Visit Sweden

Michael Persson Gripkow, Visit Sweden

– Vårt arbete ger företagare insikter och kunskap om hur skandinavisk och svensk design tas emot och upplevs runt om i världen. Vi ger branschen en validering som de enskilda företagen kan dra nytta av. Visit Swedens uttalade uppdrag är att marknadsföra Sverige i världen. Deras tidigare framgångsrika arbete med att bygga hajpen runt Sverige som en matdestination höjer också förväntningarna. Visit Sweden har varit högst delaktiga i projektet, som lett till högre besökssiffror, ökad export och ökat företagande  på landsbygden. Ett intresse som också har gett ringar på vattnet. Under de år som projektet fortgått har Sverige fått rekordmånga utnämningar i åtråvärda Guide Michelin, 24 stycken. Fyra av restauranger ligger dessutom utanför de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Och nu ska man alltså göra ”dessies” lika välkänt som ”foodies”. Det vore sannerligen en succé om svenskarna blev lika bekanta med designturisterna som med de ”foodies” som i dag gästar landets restauranger lika mycket för att mätta hungern som för att få uppleva ”det svenska köket”.Under 2016 gjorde företrädarna en nulägesanalys av vad som utmärker svenskt mode, arkitektur, inredning, möbler och konsthantverk och hur det står sig i internationell konkurrens – till sin hjälp tog man just dessa ”dessies”.

– Vi undersökte målgruppens behov och hittade passande, attraktiva och lediga positioner på marknaden, säger Michael Persson Gripkow.

GENOM INTERVJUER meddesign-intresserade har Visit Sweden tagit reda på vad besökare attraheras av hos olika resmål.

GENOM INTERVJUER med design-intresserade har Visit Sweden tagit reda på vad besökare attraheras av hos olika resmål.

Undersökningarna genomfördes via djupintervjuer med en designintresserad publik i fem länder och kluster intressanta för Sverige att attrahera. Intervjupersonerna fick svara på ett femtiotal frågor där svaren ringade in vad de lockas av hos olika besöksmål. Svaren har jämförts med 12 andra resmål i Europa och har därför gett både inhemska och utländska styrkor. Utifrån det har projektgruppen sedan hittat en position som dels passar den svenska designvärlden, dels, för att uttrycka det i marknadsföringstermer, är ledig.

– Vi har identifierat en position där vi kan vinna besökare genom att trycka på sådant vi är duktiga på. Genom att förstärka vårt inkluderande synsätt med kreativitet och innovation och lansera det i kommunikationen kommer vi att locka fler besökare till Sverige, säger Michael Persson Gripkow. Arbetet med en kommunikationsplattform inleddes under senhösten 2016 och under Stockholm Design Week i februari kommer projektgruppen att lansera ett flertal budskap som företagare kan sluta upp kring. Det handlar om att göra det enkelt för den enskilde företagaren att ta del av den information som tagits fram och välja hur denna kan användas i den egna marknadsföringen – det gemensamma målet är något alla grupper delar. För Visit Sweden och Michael Persson Gripkow är det självklart hur företagare kan använda det:

– Jag tror till exempel att många i branschen förutsatte att Danmark och Finland är våra största konkurrenter, inte Frankrike och Italien, vilket visade sig vara fallet. Den vanligaste designbesökaren är en kvinna i åldern 35 till 45 år. Vår uppgift har varit att ta reda på så mycket som möjligt om den potentiella målgruppenoch vad i designrepertoaren som vi ska trycka på för att visa oss så intressanta som möjligt. Förutom satsningen under Stockholm Design Week, då den nya positionen presenteras för specialinbjudna opinionsbildare, kommer man under året även att finnas på plats under möbel- och designmässan i Milano samt genomföra events i Paris och Tokyo. Hur mycket exporten kommer att öka tack vare satsningen och hur många som kommer att lockas hit får tiden utvisa. Kanske kan man om tio år se de 28 miljonerna som ett ytterligare steg mot det renodlade designcenter som det länge har pratats om.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen