Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / PRATA MED VARANDRA – innan det är för sent

PRATA MED VARANDRA – innan det är för sent

Annika Hall är affärsrådgivare och författare med forskarbakgrund från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hennes fokus är familjeägda företag.

I höstas kom Annika Halls senaste bok När företaget går vidare i familjen: guide till ett lyckat generationsskifte.

Annika Halls bok kom ut hösten 2018.

Annika Halls bok kom ut hösten 2018.

Vi bad henne att i några korta punkter sammanfatta vad som är viktigast att tänka på när ett familjeföretag står inför ett generationsskifte.

Vänta inte för länge med att prata, och våga ställa frågorna! Ett generationsskifte är i regel en process som tar längre tid än vad många tror. Börja diskutera förutsättningslöst och uteslut inga frågor. Vad förväntar ni er av varandra – och av företaget? Hur ser ni på era roller? Vad innebär det till exempel att vara ägare, vd, styrelseledamot och medarbetare? Någon har kanske helt andra planer. Rättvisa är ofta en stor fråga som bör ventileras så tidigt som möjligt, inte minst eftersom synen på rättvisa är subjektiv. Det är med andra ord som vilken familjesituation som helst.

Sätt en grov tidplan! Ska skiftet ske inom ett par år eller om tio år? Det är viktigt att alla berörda vet vad som förväntas och kan bocka av var man befinner sig i processen. Då kan man oftast undvika känslan av att man stressar fram beslut. Vissa frågor kräver självklart mer tid än andra, oftast de som har mest emotionell koppling och handlar om rättvis fördelning.

Inkludera! Ett generationsskifte utförs tillsammans och är inget som ska pådyvlas från en generation till en annan. Alla ska kunna lyssna på och respektera varandra, man måste kunna ge och ta. ”Mjuka frågor” blir ofta stentuffa i sådana här sammanhang. I botten finns inte sällan rena existentiella utmaningar: hur kommer det att kännas att lämna mitt livsverk? Vill jag ta över pappas företag eller gå min egen väg?

Förbered och gör en riktig överlämning! Ett skifte innebär att någon måste lämna över och visa förtroende för nästa generation. Det blir sällan bra när äldre generationer inte släpper taget och med ett slags otydligt mandat fortsätter att agera inom företaget. Det riskerar att växa till en osund maktkamp. Red i förväg ut vilka era framtida ansvarsområden ska vara och ge varandra den frihet som krävs för att ni ska kunna agera inom ramen för dem.

Skilj på rollerna och tydliggör spelreglerna, både formella och informella! En rad både formella och tekniska krav måste förstås vara uppfyllda när man gör ett generationsskifte. Men innan man når dit är det viktigt att man som ägare har en samsyn på hur företaget ska drivas, vad som är den gemensamma visionen och hur man ska nå dit. Vad innebär det till exempel att vara aktieägare, vd, styrelseledamot och medarbetare? Det är inte alls ovanligt att en ägare inte till fullo förstår vad det ansvaret innebär. Många tror också att man inte kan driva ett företag med många delägare, att en av dem måste ha makten, när det i själva verket finns många exempel på att det går alldeles utmärkt att driva ett företag med flera jämbördiga delägare. Det finns även en rad andra mer informella och personliga frågor som det kan vara bra att ha ett tydligt regelverk kring, ska till exempel ingifta personer få arbeta på företaget?

Tre snabba om generationsskiften: Vanligaste misstaget? – Att inte ha förberett någonting, eller ens ha pratat om framtiden. En ägare dör kanske plötsligt, bolaget går över till hustrun – och barnen får i sin tur försöka reda ut allt själva. Det blir ofta en betydligt jobbigare process än det hade behövt vara. Förnyaren, förvaltaren och förgöraren? – Det är en ren myt. I de flesta företag finns en väldigt stark respekt för det arbete som tidigare generationer utfört. Det är snarare så att varje ny generation känner trycket att vara dubbelt så bra som den föregående, att man hela tiden har ögonen på sig. Finns det någon statistik över hur generationsskiftena ser ut i olika branscher, till exempel hur stor andel av familjeföretagen i träindustrin som går i arv i flera generationer? – Inte som jag känner till. Men om jag ska tillåta mig att spekulera tror jag att det till exempel är vanligare att kapitalintensiva familjeföretag går i arv i flera generationer eftersom ett stort behov av kapital, eller ett högt värde på bolaget, gör det svårare att lösa ut en eller flera delägare. – Oavsett bransch är det vanligt att familjeföretag går i arv när starka känslomässiga värden är inblandade, inte sällan byggda på ett visionärt ledarskap.

Annika Hall

TEXT PETER WILLEBRAND FOTO LEIF ROGDÖ

Tre snabba om generationsskiften:

Vanligaste misstaget?

– Att inte ha förberett någonting, eller ens ha pratat om framtiden. En ägare dör kanske plötsligt, bolaget går över till hustrun – och barnen får i sin tur försöka reda ut allt själva. Det blir ofta en betydligt jobbigare process än det hade behövt vara.

Förnyaren, förvaltaren och förgöraren?

– Det är en ren myt. I de flesta företag finns en väldigt stark respekt för det arbete som tidigare generationer utfört. Det är snarare så att varje ny generation känner trycket att vara dubbelt så bra som den föregående, att man hela tiden har ögonen på sig.

Finns det någon statistik över hur generationsskiftena ser ut i olika branscher, till exempel hur stor andel av familjeföretagen i träindustrin som går i arv i flera generationer?

– Inte som jag känner till. Men om jag ska tillåta mig att spekulera tror jag att det till exempel är vanligare att kapitalintensiva familjeföretag går i arv i flera generationer eftersom ett stort behov av kapital, eller ett högt värde på bolaget, gör det svårare att lösa ut en eller flera delägare. – Oavsett bransch är det vanligt att familjeföretag går i arv när starka känslomässiga värden är inblandade, inte sällan byggda på ett visionärt ledarskap.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen