Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Politiska löften på TMF:s seminarier
Sherwin-Williams

Politiska löften på TMF:s seminarier

TMF-dag-almedalen

Almedalsveckan fortsätter att växa i betydelse och omfång. 2014 – under det så kallade supervalåret; EU-val i juni följt av september – slogs ännu ett nytt rekord i antalet seminarier (3 500 stycken!). TMF arrangerade tre av dem och nådde lovande besked från de deltagande politikerna.

TMF:s seminarieämnen 2014 handlade om bostadspolitik och ambitionen att uppnå en mer varierad stad, LOU och branschkrav på att avskaffa den kritiserade rangordningsprincipen, samt kompetensförsörjning och utmaningen att lösa missmatchen mellan ungdomsarbetslösheten och industribehovet.

Glädjande nog ledde TMF:s seminariedebatter till konkreta resultat där de deltagande politikerna utmanades och lovade att driva saken vidare i sina respektive forum. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) ställde sig positiv till försök med fristäder, medan Andreas Carlsson (KD) var villig att ta den ledarpinne till lokala aktioner, skola-näringsliv, som Marcus Westdahl , vd på EFG, uppmanade till. Och på en rak fråga om rangordningsprincipen bör avskaffas svarade riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi (S), doktorand i ämnet offentlig upphandling:

– Ja.

Marcus Westdahl, vd på EFG, vågar nu vara riktigt optimistisk:

– Vi är helt överens i frågan och det finns en politisk majoritet för det här. Både Ardalan Shekarabi och Lotta Olsson (M) har lovat att driva frågan i riksdagen i september och står de vid sitt ord, så ska det här lösa sig.

Henrik Smedmark framhöll framförallt det viktiga i att ”att” blivit ett ”hur” i industrins ”missmatch”.

– Samsynen mellan forskning, näringsliv och politiker finns där – det vi saknar är ett ledarskap för att ta det här vidare; den ledarpinne som Marcus Westdahl på EFG talade om. Och där måste alla ta sitt ansvar.

Text: Cecilia Uhler

Foto: Tommy Söderström

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen