Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Okategoriserade / Omstart för TMF:s ungdomskommunikation

Omstart för TMF:s ungdomskommunikation

Efter de två kampanjerna ”Chair of Attention” och ”Table of Discussion” gör nu TMF en omstart med sin ungdomskommunikation. Tillsammans med byrån Volt tar TMF fram ett nytt koncept, följt av kampanjen ”Stäng inga dörrar. Bygg dem.”, och ambitionen är att ha ett mer långsiktigt tänk.

Henrik Smedmark, TMF:s kompetensförsörjningsexpert, och Mikaela Pietrzak, projektledare för TMF:s ungdomskommunikation.

Henrik Smedmark, TMF:s kompetensförsörjningsexpert, och Mikaela Pietrzak, projektledare för TMF:s ungdomskommunikation.

– Vi lanserar ett nytt koncept med syfte att sätta de långsiktiga ramarna för ungdomskommunikationen. Med kommande kampanj vill vi inspirera unga att – tillsammans med sina föräldrar – öppna fler dörrar in till trä- och möbelbranschen, som för många ännu är okänd, säger Mikaela Pietrzak, projektledare för TMF:s ungdomskommunikation.

Det nya konceptet går under namnet ”Framtiden är i dina händer” och kommer att rama in TMF:s övergripande ungdomskommunikation, vilket innebär att ”FORMA din framtid” ersätts med den nya rubriceringen. Arbetet med webbplatsen och broschyren sker successivt och all kommunikation kommer att få en mer enhetlig tonalitet som rimmar med såväl det nya konceptet som med den kampanj – ”Stäng inga dörrar. Bygg dem.” – som lanseras inom de kommande månaderna.

I linje med den nya satsningen avslutas TMF:s ungdomsplattform TM_X (Trä- och Möbelexperimenten – där innovation och design mötte hantverk och teknik) – och all ungdomskommunikation Omstart för TMF:s ungdomskommunikation hänvisas i stället till TMF:s egna kanaler.

– Ungdomsbarometerns siffror visar att unga generellt har en låg kännedom om vad en yrkesutbildning innebär och att de även påverkas av föräldrarna i sina yrkesval. En inte ovanlig bild är att en sådan utbildning stänger dörrar för framtiden – vi hoppas kunna förändra den bilden och i stället öka attraktionskraften, säger Mikaela Pietrzak.

Att behovet att nå ut till ungdomar är angeläget och en av trä- och möbelbranschens viktigaste frågor råder det inget tvivel om. Enligt den senaste rekryteringsrapporten behöver TMF:s företag rekrytera cirka 8 000 personer de kommande åren. Samtidigt läggs utbildningar ner på grund av lågt antal sökande, och TMF jobbar hårt för att förändra den negativa trenden.

Även om det just nu sker en avmattning i konjunkturen så upplever många medlemsföretag stora problem med att hitta rätt kompetens, och personer med relevant gymnasieeller högskoleutbildning.

– För många företag blir kostnaden för att lära upp medarbetare utan relevant utbildning mycket betungande. Därtill påverkar det företagens anpassningsförmåga och leder till en mindre konkurrenskraftig bransch, säger Henrik Smedmark, TMF:s kompetensförsörjningsexpert.

– Därför är ungdomar en av våra prioriterade målgrupper, och vi behöver i vår kommunikation vara relevanta och intressanta för dem. Vi vill öka kännedomen om att branschen finns och vilka yrken och framtidsmöjligheter som erbjuds hos medlemsföretagen, vilka spännande varumärken och produkter det handlar om, att arbetsmiljön är fräsch, ofta med den senaste tekniken och en spännande och utvecklande produktionsmiljö. Vårt nya kommunikationskoncept är ett väldigt viktigt verktyg för att lyckas med det.

Läs mer HÄR

fakta, röster och annat inspirerande för alla som funderar på att välja en av våra utbildningar.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen