Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / OFFECCTS hållbara strategi
Sherwin-Williams

OFFECCTS hållbara strategi

Synsättet att formgivning och design ska vara hållbar genomsyrar hela Offeccts produktion. Från idé- och prototypstadiet, genom hela produktionsprocessen och fram till färdig produkt, finns en tydlig strategi.

TEXT OCH FOTO SIMON JOHANSSON

Hur gör man för att uppnå största möjliga hållbarhet i produktionen? En del av framgångsreceptet hos Offecct är samarbetet mellan arbetsstationerna.

– Produktutvecklingen sitter inte isolerade från fabriksgolvet. Tvärtom är samarbetet och informationsutbytet jätteviktigt. Dessutom är produktionen hantverksinriktad. Vi är inte maskincentrerade, vilket gör att vi ständigt, och bokstavligen, kan hålla ett öga på att kvaliteten bibehålls, säger Offeccts vd Kurt Tingdal. En annan viktig del i arbetet för att klara de högt uppsatta kraven är att Offecct enbart använder noga kontrollerade och återvinningsbara kvalitetsmaterial. Hög hållbarhet gör att möblerna får lång livslängd och vi är noggranna med designen för att inte produkterna ska bli omoderna. Produkternas långa livslängd betyder också att de är miljövänliga, konstaterar Maria Ragnarsson, kvalitetsoch miljöchef på företaget:

– Alla i personalen är delaktiga i miljöarbetet. Vi samarbetar med miljörörelsen och har dessutom en checklista på vad som är godkänt när det gäller material och kompostering. Vi har haft en stolsmodell som gjordes av återvunna plastsopor. Offecct måste kunna stå bakom produkten på alla plan. Ägandet är inte viktigt, det är användandet, menar Maria Ragnarsson och berättar att man strävar mot att kunden gärna ska äga produkten men inte nödvändigtvis materialet.

– Produkterna ska helst återvinnas, och gärna av oss. Redan nu ger vi till exempel soffor och fåtöljer förlängt liv genom att vi tar tillbaka möblerna och klär om dem.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen