Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Nya vägar
Sherwin-Williams

Nya vägar

Redaktör Peder Edvinsson

Stigberoende innebär att vi gärna följer inlärda och invanda mönster i våra handlingar. Ett slags stigberoende kan tänkas vara att vi ställda inför pizzerians jättemeny ändå gör som vi brukar: beställer samma pizza som senast vi var där. Ett annat slags stigberoende är det som gör svenska företags ledningsgrupper homogena – nyrekryteringar görs ur samma källa av kandidater som man alltid fiskat i och företaget riskerar att få in folk med samma erfarenheter som de redan har.

Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har tillsammans med sin forskargrupp studerat fenomenet närmare och bland annat kommit fram till att helt nystartade företag måste vara medvetna om hur de ska rekrytera för att undvika att snitsla upp en stig som blir svår att ta sig bort från under många år framöver. På sidan 8 tittar vi närmare på hans forskning. I det här numret besöker vi också två företag som jobbar för att deras rekryteringar inte ska bli onödigt kostsamma, Edsbyverken och Drömtrappor i Norsjö. Båda företagen har sett till att arbeta tätt ihop med de gymnasieskolor som finns där de verkar och på så sätt få den kompetens de är ute efter redan från start.

Yrkesintroduktionsanställningar och samverkan med YH-utbildningar är andra sätt att tillgodose att behov och ekonomi möts. Läs mer på sidan 10 och framåt. Till sist (sidan 22) en uppmaning: släng inte det som blir över i produktionen! Stolabs pall Lilla Snåland, gjord på restbitar, finns numera på Nationalmuseum.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen