Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Ny professur i träbyggnadsteknik

Ny professur i träbyggnadsteknik

chalmers_huvudentreChalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.

Chalmers har sedan lång tid tillbaka bedrivit forskning och utbildning på avancerad nivå inom ämnet träbyggnad men med tiden har forskningsverksamheten minskat. För att kunna bidra till den svenska träbranschens utveckling och för att kunna fortsätta att utbilda civilingenjörer med avancerad kunskap inom träbyggnad behöver forskningen inom Träbyggnad vid Chalmers tekniska högskola åter byggas upp till en internationellt framstående nivå, säger docent Mario Plos på Chalmers. Branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF, åtar sig att stötta professuren under en femårsperiod.

– Vi är naturligtvis oerhört glada över Chalmers beslut att inrätta en professur i träbyggnad igen. Träbyggnadsindustrin växer och behovet av forskning och utveckling är stort, men också behovet av civilingenjörer med djupa kunskaper om modern träbyggnadsteknik, säger David Johnsson, vd för TMF.

David Johnsson, VD TMF

David Johnsson, VD TMF

Forskningen ska inriktas på områden som är kommersiellt utvecklingsbara för svensk träindustri. Professuren har också ansvar för att Chalmers även fortsättningsvis ska kunna ge en avancerad fördjupning inom träbyggnadsområdet på hög internationell nivå i civilingenjörsutbildningen, framför allt inom utbildning av konstruktörer för byggindustrin.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen