Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / ”Mycket att vinna med en immaterialrättslig strategi”

”Mycket att vinna med en immaterialrättslig strategi”

För många av TMF:s -medlemsföretag är de immateriella rättigheterna (varumärken, upphovsrätt, mönster/ design och patent) väldigt viktiga – de representerar helt enkelt ett stort värde. Det är tydligast hos möbelföretagen där de flesta möbler är -upphovsrättsligt skyddade eller skyddas genom en mönsterregistrering. Men även för andra medlemsföretag är det av vikt att uppmärksamma immaterialrätten – de kan handla om ritningar till hus, formen på en trappa eller tillverkningen av ett fönster.

Eva Blum, advokatfirman Vinge.

Eva Blum, advokatfirman Vinge.

Eva Blum på advokatfirman Vinge har arbetat med immaterialrätt i över 20 år – för såväl små- och medelstora företag som internationella koncerner – och hon betonar hur viktigt det är att vara proaktiv i ämnet.

– Företag underskattar ofta de vinster som finns i att vara förberedd för de här frågorna, att ha en strategi redan från början och tänka långsiktigt. Man ska behandla sina immaterialrättsliga tillgångar som vilken annan tillgång som helst – inventera, definiera behoven, sätt en budget, investera och försvara.

– Och för alla företag är det väsentligt att varumärkesskydda åtminstone företagets logotyp eller företagsnamn, säger Vinges Eva Blum.

Inventera och identifiera

När Vinge börjar arbeta med ett företag som inte har en medveten immaterialrättslig strategi är en första åtgärd att identifiera dels vad man faktiskt redan har i form av registrerade rättigheter och vilka avtal man har med anställda eller frilansande designers, arkitekter, fotografer och så vidare, dels att identifiera vad företaget behöver för att driva sin verksamhet.

– Vi tittar till exempel på om man äger rättigheterna till de produkter man producerar eller om de är licensierade, om licensen omfattar tillräckligt mycket, om man har varumärkesskydd i de länder som är viktiga marknader och om man har strategier och varningssystem avseende mönsterskydd, säger Eva Blum.

Investera och försvara

Nästa steg är att arbeta fram en immaterialrättslig strategi som omfattar det egna skyddet och en handlingsplan för att undvika att begå intrång. Eva Blum säger att det ska finnas en genomarbetad plan för vad som skall skyddas och var, samt ett system som dels bevakar så att inte andra gör intrång i företagets varumärken, dels att företaget inte av slarv eller okunskap begår intrång i andras varumärken.

– Se till att utbilda de som har kontakt med kunder och befinner sig närmast marknaden i immaterialrätt, ofta är det agenter och säljare som identifierar intrångsföremål. Räkna också rent faktiskt med kostnaden för att försvara de immateriella rättigheterna och se över företagets försäkring.

Med en genomarbetad immateriell strategi är företaget väl förberett och många frågor som uppkommer kan lösas internt. Men när ett nytt varumärke ska registreras tycker Eva Blum att man ska ta professionell hjälp.

– Klassning av varumärken – då de registreras i en eller flera varuklasser – är svårt. Jag har jobbat med immaterialrätt i 20 år men överlämnar alltid klassning åt våra experter, det kräver erfarenhet för att bli heltäckande. Använd också proffshjälp ansökan om mönsterskydd. Att ta fram bilderna som utgör underlaget är en vetenskap i sig.

Immateriella rättigheter i fyra punkter

Upphovsrätten skyddar till exempel musik, film, litteratur, brukskonst (bland annat möbler) och källkoden till datorprogram. Upphovsrätten kräver inte registrering utan skyddet uppkommer vid skapandet om det skapade är originellt.

Varumärkesrätten skyddar kännetecknet för ett företag, en produkt eller en tjänst. Varumärken kan vara registrerade eller inarbetade. Det är oftast kostsamt att påvisa en inarbetning och därför bättre att ansöka om registrering.

Mönsterrätt (design) skyddar utseendet och formen på en produkt, men inte själva funktionen eller idén. För att vara skyddat som mönster måste en produkt vara ny och särpräglad vilket, förenklat uttryckt, betyder att den ska vara en objektiv nyhet och ha ett annorlunda utseende än det som finns på marknaden sedan tidigare.

Patenträtten skyddar nya tekniska lösningar på ett problem. Här är det idén som skyddas. Patentskyddet kräver registrering och förnyas en gång om året i max tjugo år.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen