Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Möbeldag präglad av inspiration och innovation

Möbeldag präglad av inspiration och innovation

Möbeldagen 2018, den 8 november i Helsingborg, blev en dag med angelägna ämnen och talare – inte minst genom det inspirerande temat ”Förändringsledning och innovation”, om hur man kan skapa ett innovativt företagsklimat.

De två talarna Klara Adolphsson och Sofie Lindblom tog med deltagarna på en kreativ och nytänkande resa med temat ”att avkoda det okända”, att anamma ett digitalt ledarskap och att systematiskt anpassa företaget till innovationsprocesser och en kreativ miljö.

Klara Adolphsson, chef för organisations- och ledarskapsdesign på PwC och initiativtagare till Decoding X

Klara Adolphsson, chef för organisations- och ledarskapsdesign på PwC och initiativtagare till Decoding X

Innovationsexperten Sofie Lindblom var rakt på sak: ”När det går som bäst, på toppen av kurvan, det är DÅ du ska investera som företagare och vara innovativ!”

Ragnars inredningar är ett av de företag som inlett resan, de delade med sig av sina erfarenheter och kunde vittna om hur företaget vuxit genom att aktivt jobba med innovation, via ideation360, och att involvera medarbetarna på ett annat sätt.

Möbeldagens deltagare kunde även lyssna till framtidens produktutveckling, ett ambitiöst hållbarhetsarbete av Filippa K samt hur Agenda 2030 kommer att prägla möbelbranschen framöver.

Sagt under dagen:

”En innovation blir en innovation först i relation med andra – antingen som socialt värde eller affärsvärde.”

Klara Adolphsson, chef för organisations-och ledarskapsdesign på PwC och initiativtagare till Decoding X, Handelshögskolans nya toppledarprogram inom digital transformation.

”Innovationsprocessen är väldigt bra att luta sig mot och använda i organisationen för att inte falla tillbaka i gamla mönster och för att utmana sig själv. Att systematiskt ta sig an nya möjligheter.”

Sofie Lindblom, vd ideation360, innovationsexpert, bloggare.

Sofie Lindblom, vd ideation360, innovationsexpert,
bloggare.

”Fostra en kreativ miljö med ’Yes, and …’”

”Börja med att analysera behovet, inte lösningen …”

Sofie Lindblom, vd ideation360, innovationsexpert, bloggare.

”Ska man jobba med innovation, material och processer, var beredd på att allt inte lyckas varje gång. Vi ska fortsatta berätta de stories vi har att berätta – det finns större möjligheter nu med sociala medier att sprida dem.”

Johan Lindau, vd Blå Station, om hur hans företag ser på de närmaste fem åren.

Möbeldagen är en mötesplats och källa till kunskap och inspiration för verksamma inom möbel- och inredningsbranschen. Efter avslutat program arrangerades ett mingel för ytterligare möjligheter att nätverka med branschkollegor

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen