Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Mikael Damberg – Passion och innovationen
Sherwin-Williams

Mikael Damberg – Passion och innovationen

Mikael Damberg

Efter en lång politisk bana, som under slutet av 1980-talet inleddes i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, blev Mikael Damberg i höstas utnämnd till närings- och innovationsminister.

Trots finanskris har den svenska möbelindustrin vuxit med 24 procent de senaste tio åren. Hur ska den fortsätta utvecklas?

– Insatser för att stärka innovationskraften ute i företagen, underlätta export och kompetensförsörjning, minska sjuklönekostnader och vässa kapitalförsörjningen är några av nyckelfaktorerna. I samarbete med Business Sweden vill vi särskilt stödja små och medelstora företag till ökad export och tillsammans med branschen utveckla en ny exportstrategi.

Varför har den svenska möbelindustrin gått så bra som den gjort?

– Duktiga företagare är det enkla svaret. Inte minst är vi skickliga på design och har dragkraft av stora företag såsom IKEA. Men vi har även många bra småföretag. Sedan är möbelsektorn en relativt liten marknad i Sverige. Det gör att också ganska små före- tag måste börja se sig om efter kunder utanför landets gränser, vilket är bra.

Vilka åtgärder vidtar regeringen för att främja den svenska trä- och möbelindustrin?

– Konkret ska vi inrätta ett innovationsråd, där bland annat miljöteknik kommer att spela en stor roll. Regeringen vill även fortsätta utveckla ett nationellt skogs- program, som blir ett viktigt steg i omställningen mot ett biobaserat samhälle. Vi jobbar också med att få till frihandelsavtal med USA och Japan, att förenkla handels- regler och ta bort tekniska handelshinder.

Det finns bland annat en ökande asiatisk lågpris- press på den här typen av varor. Hur ser ni på det?

– Sverige är inget låglöneland och det är inte med lågprisprodukter som Sveriges företag har sin komparativa fördel. Däremot har vi tillgång till hållbart producerade råvaror, högre innovationsgrad och ett gott rykte om vår kvalitet och design.

Något som länge efterlysts är en fungerande offentlig upphandling. Hur går arbetet med att ta fram en sådan?

– Regeringen avser att utveckla en mer omfattande nationell strategi. Centralt i den ska vara utveckling av offentlig verksamhet, ekologisk och social hänsyn samt innovationer. Det arbetet kommer att påbörjas så snart som möjligt.


Mikael Damberg

Aktuell som: Närings- och innovationsminister. Leder det nya Näringsdepartementet, med ansvar för bland annat bostäder, hållbar tillväxt, innovation och näringslivsfrågor.
Ålder: 43 år.
Bor: Bergshamra, Solna.
Fritidsintressen: Umgås med familjen, spela spel med barnen och vara ute i naturen.
Drivkraft: Nyfikenhet och genuin tro på att förändring är möjlig.


Text: Magnus Ekbladh
Foto: Phil Jamison

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen