Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Så lyckas du med innovationsarbetet – kräver tid och tolerans
Sherwin-Williams

Så lyckas du med innovationsarbetet – kräver tid och tolerans

Bengt-Järrehult-Strategiskt

Alla företag försöker jobba så effektivt och smart som möjligt. De väloljade hjulen snurrar allt fortare, allt effektivare. Men i denna supereffektiva miljö vantrivs innovationer. Det konstaterar professor Bengt Järrehult.

Bengt Järrehult är adjungerad professor vid Chalmers och gästprofessor vid Lunds universitet. Han har 34 års erfarenhet från innovationsarbete inom stora multinationella företag innan han nyligen gick i pension för att dela sin tid mellan den egna firman och forskarvärlden.

Bengt Järrehult menar att det ofta är nya och banbrytande idéer som gör att företagen överlever på en konkurrensutsatt och global marknad. Han är dock pessimistisk när det gäller de stora bolagen och dess förmåga att vara riktigt innovativa.

– Jag tror att det är kört. Innovation i ett moget storföretag är en motsägelse i sig. De har hamnat i en industriell menopaus och kan inte längre få egna barn, säger Bengt Järrehult.

Han tycker att de internationella koncernerna i alltför stor utsträckning ägnar sig åt de säkra korten, de små, små innovationsstegen, sådant som går att planera och som går att förena med ledningssystemen. I de större företagen finns det ofta projektmodeller för att samla in och pröva dessa uppgraderingar enligt stage gate-metoden där nyttan och risken värderas
i flera etapper.

På en stabil marknad, menar Bengt Järrehult, är denna form av innovationer de absolut vanligaste, men de leder sällan till någon avgörande konkurrensfördel, det är inte de här förändringarna som knockar motståndarna.

Losec:Omeprazole

Storföretagen sitter fast i sitt ekorrhjul och har inte tid att lyfta blicken. Koncernledningen vågar inte ge sig in i riskfyllda projekt där den inte vet resultatet. Då är det säkrare att höja den inre effektiviteten ytterligare ett snäpp.

– För att skapa en miljö där de stora epokgörande innovationerna kommer till måste de anställda få tänka långsiktigt, ha gott om tid och tillåtas att göra fel. Dessa friheter går svårligen att förena med dagens ledningssystem, säger Bengt Järrehult.

Som exempel tar han världssuccén Losec, magsårsmedicinen som skapades av Astra och lanserades i början av 1990-talet i Sverige.

– Det projektet stoppades åtta gånger. Men på den tiden fanns det så mycket slack i organisationen att projektet överlevde och forskningen fortsatte i olika celler i företaget. Det hade förmodligen inte kunnat ske i dag, säger Bengt Järrehult.

Minst lika förlamande för innovationsarbetet kan rädslan för att misslyckas vara.

Daniel Kahneman

Enligt nobelpristagaren i ekonomi, som faktiskt är psykolog, Daniel Kahneman, är vi människor tre gånger mer rädda för att misslyckas än vi triggas av att lyckas. Så då förstår man att det måste råda en väldigt tolerant stämning på ett företag när det gäller att visa resultat.

För att hitta de banbrytande idéerna måste tvångströjan bestående av effektivitet och rädsla krängas av, men det betyder att företagsledningen måste ha ett tudelat fokus. Förutom det kortsiktiga perspektivet måste ledningen även tänka långsiktigt och stödja innovationsarbetet.

En del svenska företag har insett detta och skapat särskilda innovationsavdelningar som har till uppgift att utveckla hela företagets innovationsarbete.

– Men det är svårt för företagsledningen att ha ett tudelat perspektiv. Skelögda chefer är det inte lätta att hitta, skojar Bengt Järrehult.

Men i stället för att styra om delar av företaget för att göra allting själv kan lösningen ligga i att storföretagen helt enkelt köper upp innovativa småföretag.

Och har man inte råd med att köpa ett företag kan man ingå en allians och på det sättet skaffa sig nya idéer.

Men sedan kommer nästa problem: att lyckas få det lilla företaget att behålla sin innovationskraft samtidigt som det ska rymmas inom eller på annat sätt arbeta med den nya och större företagskonstellationen.

– Det gäller att skydda de här personerna från all vardaglighet, som att exempelvis anpassa sig till den rådande projektstrukturen. Låt dem vara så att de kan fortsätta vara lika innovativa som tidigare. De här kreativa personerna blir annars helt lamslagna av den långsamhet som finns i det stora bolaget. Efter ett år vill de inget annat än att hoppa av, säger Bengt Järrehult.

Lyckas-med-innovationsarbetet

Så lyckas du med innovationsarbetet

Skaffa en projektmodell

För de innovationer som egentligen handlar om uppdateringar och sådana som du kan förutse på grund av den tekniska utvecklingen bör du skaffa dig en projektmodell. De flesta bygger på Robert Coopers stage-gate-modell, som innebär flera avstämningar innan projektet får klartecken att rulla vidare.

Var tillåtande mot kreatörerna

Vill du skapa industrihistoria och få konkurrenterna i brygga är det några saker som måste vara på plats. Du måste tillåta de kreativa med-arbetarna:

  • att misslyckas flera gånger innan succén kommer.
  • att få agera utan att veta exakt vad som skall lanseras.
  • att inte behöva visa något kortsiktigt resultat, förutom de lärdomar som man fått genom att interagera med kunder.

Låt kulturen leva vidare

Om ditt företag köper upp ett företag för att ni ska bli mer innovativa, så låt det företaget fortsätta leva sitt eget liv och behålla sin egen kultur. Annars tappar det snabbt innovationskraft.

Se upp för enstaka värvningar

Att köpa över enstaka medarbetare för att komma över innovationskraft misslyckas ofta. De anpassar sig till den rådande kulturen och förlorar sin kreativitet.

Text: Roland Wirstedt

Foto: Steve Jurvetson/Flickr, idleman/Flickr

Illustration: Istockphoto

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen