Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Ljus framtid för TMF-branschen
Sherwin-Williams

Ljus framtid för TMF-branschen

Annie Lööf

 – Sverige är ett av de få västeuropeiska länderna som ökat sin produktion under de senaste åren. Det är unikt i tider med lågkonjunktur och finansiellakriser.

 – Sverige är ett av de få västeuropeiska länderna som ökat sin produktion under de senaste åren. Det är unikt i tider med lågkonjunktur och finansiellakriser. Det visar att det finns ett starkt mervärde för er bransch i framtiden, sa Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.
TMF:s stämma föregicks av ett studiebesök på Volvo Construction Equipment i orten Braås, en liten ort med en imponerande anläggning som nu är världsledande på dumprar. Däremellan bjuds årsmötesdeltagarna på en eftermiddag med flera spännande föredragshållare.

På plats fanns bland andra Annie Lööf som var imponerad av branschens förmåga att växa och skapa arbetstillfällen, trots tuffa tider.

– Men jag vet att ni står inför en rad utmaningar.Kompetensförsörjning och upphandling är exempel på frågor som är viktiga att hitta lösningar på. Jag vill också påstå att forskning och utveckling är viktigt att fortsätta satsa på för att ni ska kunna ligga i framkant och stärka era värden, sa Lööf som är uppvuxen utanför Värnamo, mitt i det svenska möbelriket. Just att skapa mervärden är nyckeln till en fortsatt tillväxt. Det menade Tomas Nord, lektor på
Linköpings Universitet som studerat träbranschen och släppt ett antal rapporter. Han konstaterar att under de sista tio åren har branschen haft en positiv utveckling för träindustrin, men faktiskt inte så mycket.
– Visst har lönsamheten ökat, men den kan öka betydligt mer. I dag omsätter trä- och möbelföretagsindustrin cirka 70 miljarder. Om tio år kan den siffran ligga på 100 miljarder, menade Tomas Nord.
Nyckeln ligger i att hitta värden som särskiljer det egna företaget från konkurrenternas.
– Det gäller att inte dyka ned i den röda oceanen, där alla konkurrenterna finns, utan i den blå – det är där du skapar din egen marknad. För att lyckas, menar Tomas Nord, är det viktigt att produktutveckla, hitta ett ökat samarbete och på så sätt kunna leverera mer värde till kunden. Det kan innebära att fler i kedjan interagerar och samarbetar.
En annan viktig fråga för branschen är den om kompetensförsörjning. Hans Makander, kommunikationschef på ManpowerGroup, redogjorde för en undersökning som visar att 36 procent av företagen i Sverige har problem med att hitta den kompetens de söker.
Mediaspjuth

Hur ser du på ditt kommande styrelseuppdrag?

I samband med TMF:s årsmöte i Växjö den 23 april formerades styrelsen för kommande år.
• Claes Hansson, vd på Götenehus Group AB, valdes om till ordförande.
Samtidigt valdes tre nya ledamöter in i styrelsen:
• Henric Fransson, vd, Ballingslöv.
• Kurt Tingdal, vd och marknadsansvarig, Offecct.
• Ola Thorén, vd, Ikea Industry Hultsfred AB.
Styrelsen
Henrik Fransson:
– Byggandet påverkar alla medlemsföretag och är där för en prioriterad fråga. Även om det har börjat komma igång igen, så är byggandet sedan länge eftersatt och vi behöver komma ikapp. Utbildning och kompetensförsörjning är ett annat ämne som jag vill lyfta fram, eftersom det är en fråga som är viktig för hela industrins framtid.
Ola Thorén:
– Kompetensförsörjningen är ett ämne som kommer att bli ett stort problem – om vi inte agerar nu. Det är således en fråga som jag tycker är en av de viktigaste att jobba med. Vi behöver hitta samarbeten där näringsliv, politiker och skolor jobbar tillsammans för att hitta lösningar. Och vi behöver agera långsiktigt – och tänka längre än i mandatperioder.
Kurt Tingdal:
– TMF:s totala roll är viktig – att vi har ett forum att diskutera exempelvis arbetsgivarfrågor ochbranschens framtid. Sen står kompetensförsörjning högt på agendan. En annan viktig fråga är den om tillgången på kompetenta underleverantörer i Sverige, företag som kan tillföra kunskap och innovationshöjd. Detta för att vi inte ska bli ifrånsprungna i Sverige.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen