Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Export på frammarsch

Export på frammarsch

David Johnsson, vd TMF

Sverige är i dag en av världens mest internationaliserade ekonomier. Den svenska exporten motsvarar omkring 50 procent av Sveriges BNP.

Från trä- och möbelindustrierna exporteras i varierande grad. Störst exportandel har möbelindustrin med 63 procent vilket innebär ungefär 15 miljarder kronor. Lägst andel har sannolikt småhusindustrin med 11 procent vilket motsvarar ungefär 1 miljard kronor årligen. För den samlade trä- och möbelindustrin finns av flera anledningar en betydande tillväxtpotential i exporten. Redan det att fler marknader ger större efterfrågan av existerande och nya produkter är spännande skäl nog. Och för närvarande pågår en global urbaniseringstrend. Världens städer växer i närtid med cirka sex miljoner människor i månaden. Dessa behöver någonstans att bo.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en tredjedel av jordens globala koldioxidutsläpp. Eftersom trä har mindre klimatpåverkan än andra byggmaterial och är dessutom förnybart samt och binder koldioxid är det lätt att peka på möjligheterna. Trä är dessutom det enda byggmaterial som växer på nytt. Här finns stora möjligheter för de av TMFs medlemmar som levererar byggmaterial.

I syfte att underlätta för handel pågår för närvarande förhandlingar mellan EU och USA om ett frihandelsavtal, TTIP. Ett avtal skulle stimulera bägge parternas ekonomier. Detta på grund av både ökat utbud och efterfrågan när handel förenklas och minskade avgifter när tullar och omfattande byråkrati försvinner. För EU skulle det, enligt Europeiska Kommissionen, handla om en årlig förtjänst på 119 miljarder euro och USA:s ekonomi skulle tjäna 95 miljarder euro.

Vårt välstånd är i hög grad beroende av att den internationella handeln är så fri som möjligt. Sveriges största handelsutbyte utanför EUs inre marknad är med USA. Mellan EU och USA går världens största handelsflöde, värt två miljarder euro per dag. Att ytterligare underlätta och uppmuntra detta flöde kan bara leda till vinnare. Det kan ibland vara värt att påminna om orden från den amerikanske politikern, diplomaten och vetenskapsmannen Benjamin Franklin; ”Ingen nation har någonsin blivit ruinerad av handel.”

David Johnsson

vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen