Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Kort för ökad anställningsbarhet
Sherwin-Williams

Kort för ökad anställningsbarhet

I tio år har det minskat risken för skador och gett högre status på arbetsmarknaden. Nu blir Maskinkörkortet ännu mer tillgängligt.

Jörgen Esslinge, utbildningsansvarig på Träteknikerutbildning (TTU) i Hammarö söder om Karlstad, är testledare för maskinkörkortet. TTU har genomfört utbildningar sedan Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) tillsammans med Prevent tog fram Maskinkörkortet 2008.

Vilken var bakgrunden till att Maskinkörkortet kom till?

– Man ville minska risken för skador, vi jobbar i en bransch med många skärande maskiner på höga varvtal och det är viktigt att de som använder dem förstårriskerna. När Danmark införde ett liknande system sjönk skadorna med 30 procent.

Vilka kan gå utbildningen?

– Vi driver en YH-utbildning och där får alla elever ta körkortet – utrustningen i maskinverkstaden omfattar tolv träbearbetningsmaskiner som kan ingå i körkortsprovet. Men vi erbjuder utbildning till alla, vi har till exempel ett uppdrag från Stora Enso där vi nu utbildar all deras personal som ska starta upp CLT-tillverkningen i höst.

Vad tycker du är det mest påtagliga som hänt under de tio år som Maskinkörkortet funnits?

– Ursprungligen handlade det om sju maskiner, i dag är det alltså tolv. Dessutom har utbildningen blivit mer tillgänglig, genom att använda översättningsfunktionen kan även icke svensktalande läsa materialet och göra provet.

Vad är det viktigaste man får med sig från utbildningen?

– Dels blir man medveten om vilka risker som finns på arbetsplatsen, dels lär man sig att ha rätt arbetsställning och att använda de skydd som finns på rätt sätt. I dag har nya maskiner all skyddsutrustning som behövs och lär man sig att använda dem blir man bara effektivare.

Är det ett krav att ha körkortet?

– Det finns inget krav. Men vi tror att anställningsbarheten blir större när man kan visa att man utför arbetet på ett säkerhetsmedvetet sätt. Vi pushar i alla fall våra elever att ta kort för samtliga maskiner för att ge sig själva högre status på arbetsmarknaden.

Text: Peder Edvinsson, Foto: Sofia Röjder

TOLV OLIKA MASKINER

Maskinkörkortet är en baskompetens inom trä-och möbelindustrin som tagits fram av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä-och grafisk bransch (GS). Det erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan styrka sin kompetens med utbildningsbevis. Maskinerna är bandsåg, justersåg, klyvsåg, rikthyvel, pelarborr, bredbandsputs, bordsfräs, kapsåg, planhyvel, CNC, rikthyvel och vertikalputs.

Utbildningen är upplagd via en teoridel på webben som avslutas med ett teoriprov. Det praktiska utförs med uppkörning vid respektive maskin. Läs mera HÄR!

Jörgen Esslinge, utbildningsansvarig på TTU i Hammarö

Jörgen Esslinge, utbildningsansvarig på TTU i Hammarö

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen