Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Klickgolvets skapare Darko Pervan talar på Wood Fusion
Sherwin-Williams

Klickgolvets skapare Darko Pervan talar på Wood Fusion

Han är verbal, vågar ta plats och många uppfattar honom som kontroversiell och väl kaxig. Men framför allt är 68-åringen en framgångsrik entreprenör och innovatör som i början av 90-talet lanserade klickgolvet, vilket kom att påverka en hel golvindustri. Darko Pervan, Välinge Innovation, är en av årets talare på Wood Fusion på Trä & Teknik. 

darko-perwan

”Jag uppfann klickgolvet – nu ska jag ta död på det” lyder föredragsrubriken. Det är en ganska vass och provocerande formulering.

– För att säkerställa en ledande ställning får man inte förälska sig i sin befintliga produkt även om den är framgångsrik. Strävan ska vara att ersätta den med något nytt även om det innebär att man tar död på sin gamla uppfinning.

Vad hoppas du uppnå med seminariet?

– Att kunna stödja svensk teknikutveckling genom att berätta hur lönsamhet och marknadsledande ställning kan nås med innovationer.

Är det svårare att vara innovatör i dag jämfört med när du slog igenom på 1990-talet? 

– Ja, större kapitalresurser krävs och de flesta områdena är nu mycket patentintensiva och det är svårare att hitta områden där man kan vara relativt ensam.

Vilka är dina tre bästa tips för att förbättra innovationstänket på ett företag? 

– Ett: Man bör vara ledande på gammal teknik innan man försöker utveckla nytt. Djup kunskap om kostnadsläge, konkurrerande alternativ, et cetera, krävs för att hitta något som är bättre och billigare.

– Två: Gör en realistisk kalkyl för produktionskostnad, investeringar och marknadspotential innan alltför stora resurser sätts in. De flesta nya uppfinningar faller på grund av bristande ekonomiska kalkyler.

– Tre: Kommersialisering är mycket svårare än teknikutveckling. Om man inte har stora egna resurser måste man samarbeta med andra. Licensiering och samarbete med andra är nödvändig för att täcka stora utvecklingskostnader.

Text: Cecilia Uhler

Se hela seminarieprogrammet för 2014

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen