Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt

Insikt

 • Var med och påverka

  Teknikcollege är på agendan i höst. Bland annat arrangerar TMF och Industriarbetsgivarna tre konferenser där dina åsikter står i centrum.

 • Mer inflytande och längre avtal

  Att bättre kunna påverka arbetstidens förläggning och att arbeta fram längre avtal. Det är två av TMF:s medlemsföretags önskemål i en omfattande enkätundersökning inför avtalsrörelsen 2013.

 • Så ska fler unga få jobb

  Viljan finns men hindren är många. Med ”Kollektivavtal Light” ska det bli lättare att anställa ungdomar. Frågan diskuterades under Almedalen av bland annat Marcus Westdahl (EFG) och företrädare för arbetsmarknadens parter.

 • Given arena för angelägna frågor

  TMF är sedan flera år en given aktör i Almedalen och i år fanns man med på tre seminarier. Två av dem var i samarbeten med andra bransch- och arbetsgivar­organisationer. Respektive seminarium bjöd på fullsatta rader samt angelägna diskussioner.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen