Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt

Insikt

 • Mer inflytande och längre avtal

  Att bättre kunna påverka arbetstidens förläggning och att arbeta fram längre avtal. Det är två av TMF:s medlemsföretags önskemål i en omfattande enkätundersökning inför avtalsrörelsen 2013.

 • Så ska fler unga få jobb

  Viljan finns men hindren är många. Med ”Kollektivavtal Light” ska det bli lättare att anställa ungdomar. Frågan diskuterades under Almedalen av bland annat Marcus Westdahl (EFG) och företrädare för arbetsmarknadens parter.

 • Given arena för angelägna frågor

  TMF är sedan flera år en given aktör i Almedalen och i år fanns man med på tre seminarier. Två av dem var i samarbeten med andra bransch- och arbetsgivar­organisationer. Respektive seminarium bjöd på fullsatta rader samt angelägna diskussioner.

 • Trender och träpunk

  Tyg av trä, bilar inredda med träbaserat läder eller miljövänlig biltvätt med talloljebas? Wood Fusion är stället där tankarna och idéerna får bege sig i alla möjliga och omöjliga riktningar.

 • Bra arbetsmiljö – goda finanser

  När det gäller det ständiga arbetet med en bra arbetsmiljö finns det många goda argument. Att säga att arbetsmiljön är viktig är närmast en truism.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen