Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt

Insikt

 • Den enda, hållbara vägen

  Den enda, hållbara vägen

  Arbetet med miljöfrågor har fått allt större fokus under senare år. Hållbarhet, cirkularitet och klimat hanteras inte lättvindigt och med vänsterhanden av någon, och för näringslivet har detta i ordets rätta bemärkelse blivit överlevnadsfrågor. Det företag som i dag inte kan visa att man har miljöfrågan i fokus har sannolikt en tuff, men möjligen inte…

 • Skulden krymper men renoveringstakten minskar – renoveringsrapport från Trä- och Möbelföretagen

  Skulden krymper men renoveringstakten minskar – renoveringsrapport från Trä- och Möbelföretagen

  Den stora renoveringsskulden i hyresbeståndet fortsätter att krympa, det visar den årliga rapport som TMF tar fram i samarbete med Prognoscentret. Samtidigt har både de offentliga och de privata bostadsbolagen minskat sin renoveringstakt när det gäller ”större” eller ”mer omfattande” åtgärder jämfört med tidigare år. Däremot har antalet punktinsatser ökat och ligger åter i nivå…

 • Möbeldagen 2018: Hur skapar man ett innovativt företagsklimat?

  Möbeldagen 2018: Hur skapar man ett innovativt företagsklimat?

  Förändringsledning och innovation får stort fokus på Möbeldagen, som i år äger rum den 8 november på Dunkers kulturhus i Helsingborg. En av talarna är Sofie Lindblom, tidigare global innovationschef på Spotify, och deltagarna får även ta del av hur man på Ragnars Inredningar har arbetat aktivt med frågan. – Vi har i våra samtal…

 • Nyttja medlemsförmån till livsavgörande hjälp

  Nyttja medlemsförmån till livsavgörande hjälp

  TMF har fyllt på med bra erbjudande när det gäller medlemsförmåner inom TMF Rabatt. Denna gång gäller det ett leverantörsavtal med Första hjälpencentrum – kunskap som kan vara livsavgörande. Första hjälpencentrum, forstahjalpencentrum.se, är ett rikstäckande företag som jobbar med kvalitetsutbildningar när det gäller första hjälpen och hjärt-lungräddning. De säljer även produkter såsom hjärtstartare och första…

 • Premiär för TMF:s marknadsrapport

  Premiär för TMF:s marknadsrapport

  TMF:s marknadsrapport, nytt upplägg i samarbete med Tyréns, kommer ut två gånger per år från och med hösten 2018. Rapporten är endast digital. Den nya rapporten innehåller dels en omvärldsbevakning med en övergripande bild av det aktuella läget på bostadsmarknaden, dels en omvärldsanalys inom ett aktuellt ämne i bostadsdebatten som är relevant för TMF:s medlemsföretag.…

 • FORMA din framtid

  FORMA din framtid

  Höstens FORMA din framtid är här – TMF:s guide till gymnasievalet som ger en inblick i vilka spännande yrkes- och utbildningsmöjligheter som finns inom trä- och möbelindustrin. FORMA din framtid är dock inte bara en broschyr numera utan även en webbplats – formadinframtid.se – där vi samlat fakta, röster och annat som är bra att…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen